Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu działa na podstawie ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177).

Jednostką organizacyjną wyższego stopnia w stosunku do Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu jest Prokuratura Regionalna w Krakowie oraz Prokuratura Krajowa.