Istniejąca struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu i podległych jej Prokuratur Rejonowych została utworzona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych, rejonowych oraz ośrodków zamiejscowych prokuratur (Dz. U .Nr 64 poz. 656, z późn. zm.).

Swoim działaniem obejmuje obszar właściwości 6 Prokuratur Rejonowych :