Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie pozbawienia życia małżonków w Woli Kosnowej.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie pozbawienia życia małżonków w Woli Kosnowej, gmina Łącko, w dniu 24.02.2021 r. wskutek użycia broni palnej. < Więcej..>

Utworzono: 2021-02-26 godz: 12:23:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Tymczasowe aresztowanie wobec sprawcy czynnej napaści na policjantów w Rabce-Zdroju, postrzelonego przez funkcjonariusza.

Sąd Rejonowy w Nowym Targu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego wobec J.K., mieszkańca Rabki-Zdroju, który w dniu 27.01.2021 r. zaatakował nożem funkcjonariuszy Policji, którzy chcieli go zatrzymać. < Więcej..>

Utworzono: 2021-02-26 godz: 12:23:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Postępowanie w sprawie użycia broni przez policjanta z Rabki-Zdroju.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi postępowanie dotyczące użycia w dniu 27.01.201 r. broni palnej przez funkcjonariusza KP Rabka-Zdrój i postrzelenia osoby, wobec której podjęto czynności służbowe. < Więcej..>

Utworzono: 2021-01-29 godz: 09:57:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie pożaru w Siedliskach w dniu 27.01.2021 r.

Prokuratura Rejonowa w Gorlicach nadzoruje postępowanie przygotowawcze dotyczące sprowadzenia w dniu 27 stycznia 2021 r. w Siedliskach, w powiecie gorlickim, zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób mające postać pożaru budynku mieszkalnego, w wyniku którego śmierć poniosła mieszkanka tego domu, tj. o przestępstwo z art. 163 § 3 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2021-01-29 godz: 09:57:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie wyłudzeń dopłat przez przewoźnika.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu nadzoruje śledztwo (sygn. akt PO I Ds.1.2019), którego przedmiotem jest wyłudzenie przez Przewoźnika wykonującego krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dotacji z budżetu państwa, stanowiących dopłaty do biletów miesięcznych z ulgami ustawowymi, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg. < Więcej..>

Utworzono: 2021-01-29 godz: 09:59:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia przez zarządcę dochodów z nieruchomości.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował akt oskarżenia przeciwko E.M-R, której zarzucono, iż w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2013 r. w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu z L. R., obywatelką USA, która jako współwłaścicielka nieruchomości przy ul. Dietla 45-47 i Miodowej 6 w Krakowie, sprawując na podstawie ustawy zarząd tą nieruchomością, którego czynności zleciła jej na podstawie umowy o zarząd, a od 3.04.2009 r. także jako współwłaścicielka, dysponując następnie od dnia 29.05.2010 r. pełnomocnictwem wymienionej do sprawowania zarządu, przywłaszczyła sobie wynikające z art. 207 k.c. prawo majątkowego pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości do udziału w dochodach, jakie ona przynosiła, zatrzymując dla siebie w całości uzyskiwane dochody, negując bez podstawy prawnej posiadanie prawa własności w 1/2 części przez Skarb Państwa, odmawiając Gminie Kraków reprezentującej Skarb Państwa, przedstawienia rachunku z zarządu nieruchomością, jakichkolwiek informacji i dokumentów dotyczących zarządu nią, a przede wszystkim zapłaty Skarbowi Państwa należności z tytułu udziału w dochodach, jakie przynosiła nieruchomość, przywłaszczając sobie w ten sposób należny pozostałym współwłaścicielom - Skarbowi Państwa posiadającemu 6/12 udziału oraz spadkobiercom ujawnionych w księdze wieczystej współwłaścicieli P. L. i G. K. posiadających po 1/12 udziału, dochód łącznie w kwocie 1 866 326,89 zł, w tym przypadający Skarbowi Państwa w wysokości 1 399 745,17 zł, stanowiącej mienie znacznej wartości, tj. popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2021-01-25 godz: 13:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie śmierci trzech mężczyzn w Nowej Białej

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła w dniu 4 stycznia 2021 r. śledztwo w sprawie śmierci trzech młodych mężczyzn (w wieku 18 i 19 lat) w dniu 1 stycznia 2021 r. w Nowej Białej, woj. małopolskiego, których ciała ujawniono na terenie obiektu LKS "Łęgi Nowa Biała". < Więcej..>

Utworzono: 2021-01-04 godz: 20:11:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Wniosek o skazanie za 721 przestępstwa dotyczących wyłudzenia pożyczek.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy przeciwko M.K., któremu łącznie zarzucono popełnienie 721 przestępstw polegających głównie na doprowadzeniu bądź usiłowaniu doprowadzenia szeregu instytucji finansowych do udzielenia pożyczek, za pośrednictwem platform transakcyjnych firm pośredniczących w udzielaniu pożyczek, do których uzyskał nielegalny dostęp, na osoby, których dane nielegalnie uzyskał, a kwoty pożyczek przekazywane były na konta bankowe, którymi dysponował. < Więcej..>

Utworzono: 2020-12-21 godz: 20:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko byłemu wikariuszowi.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała akt oskarżenia przeciwko A.R. byłemu wikariuszowi jednej z nowosądeckich parafii, zarzucając mu doprowadzenie małoletniego pokrzywdzonego (ukończył 15 lat), poprzez nadużycie zaufania jakim go darzył, wynikającego z istnienia szczególnej relacji między nim jako księdzem rzymsko-katolickim kierującym w przeszłości liturgiczną służbą ołtarza, a pokrzywdzonym członkiem służby, i poprzez stosowanie przemocy do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym, tj. o popełnienie przestępstwa określonego w art. 197 § 2 k.k. i art 199 § 3 k.k. w zw. z art 11 § 2 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2020-12-17 godz: 12:23:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w dniu 28.12.2019 r. w Gorlicach

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu mieszkańcowi Gorlic, R.G., zarzucając mu dokonanie zabójstwa innego 37-letniego mieszkańca tego miasta, P.G. < Więcej..>

Utworzono: 2020-12-11 godz: 08:20:21

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie spowodowania ciężkich obrażeń ciała u 4-miesiecznego dziecka

Prokuratura Rejonowa w Gorlicach prowadzi śledztwo w sprawie fizycznego znęcania się przez matkę, M.W., nad swoim 4-miesiecznym dzieckiem i spowodowania u niego ciężkich obrażeń ciała. < Więcej..>

Utworzono: 2020-12-10 godz: 07:49:01

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Znamirowicach.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenie przeciwko M.J., któremu zarzuciła dokonanie w okresie 24-26 września 2019 r. w Znamirowicach zabójstwa w związku z rozbojem mieszkanki tej miejscowości. < Więcej..>

Utworzono: 2020-11-26 godz: 23:30:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie śmierci w dniu 22.11.2020 r. w Zakopanem dwóch osób.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem wszczęła śledztwo w sprawie zgonu dwóch mężczyzn w dniu 22.11.2020 r. w Zakopanem. < Więcej..>

Utworzono: 2020-11-26 godz: 23:33:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Postępowanie w sprawie śmierci mężczyzny, który nie został przyjęty do Szpitala.

Prokuratura Rejonowa w Limanowej prowadzi postępowanie w sprawie śmierci w dniu 9 listopada 2020 r. 56 letniego mężczyzny, który w tym dniu nie został przyjęty do Szpitala Powiatowego w Limanowej z uwagi na brak testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. < Więcej..>

Utworzono: 2020-11-12 godz: 20:05:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Przejęcie śledztwa o usiłowanie zabójstwa niepełnosprawnego dziecka przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo przeciwko A.P. podejrzanej o usiłowanie pozbawienia życia małoletniej niepełnosprawnej w znacznym stopniu córki. < Więcej..>

Utworzono: 2020-11-05 godz: 12:42:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Postępowanie w sprawie pacjenta Szpitala, który zataił objawy zakażenia SARS-CoV-2.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu nadzoruje postępowanie, z zawiadomienia dyrektora Szpitala w Nowym Targu, w sprawie o bezpośrednie narażenie pacjentów i personelu medycznego tego Szpitala na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu przez pacjenta, który zataił przed pracownikami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego faktyczne przyczyny zachorowania, istniejące objawy i fakt skierowania go przez lekarza 9 dni wcześniej na badanie w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie wykonania tego badania, tj. o przestępstwo z art. 160 § 1 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat. < Więcej..>

Utworzono: 2020-10-21 godz: 15:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa na parkingu w Nowym Targu przejęte do prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła do dalszego prowadzenia z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, śledztwo w sprawie usiłowania w dniu 2.10.2020 r. zabójstwa żony przez jej męża w samochodzie na parkingu w Nowym Targu. < Więcej..>

Utworzono: 2020-10-21 godz: 15:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Usiłowanie zabójstwa w Nowym Targu.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa polegającego na zadaniu przez kobietę swojemu konkubentowi jednego ciosu w brzuch nożem o długości ostrza ok. 20 cm, co spowodowało powstanie szeregu obrażeń jamy brzusznej. < Więcej..>

Utworzono: 2020-10-21 godz: 15:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko lekarzom sądeckiego szpitala.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko dwóm lekarzom Specjalistycznego Szpitala w Nowym Sączu, kierującego oddziałem oraz lekarza prowadzącego, którym zarzucono narażenie pacjenta, znajdującego się pod ich opieką medyczną, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaniechania jego dalszej obserwacji szpitalnej i przeprowadzenia niezbędnych badań specjalistycznych i w konsekwencji podjęcia decyzji o zakończeniu leczenia szpitalnego. < Więcej..>

Utworzono: 2020-10-08 godz: 12:47:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa na parkingu w Nowym Targu.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania w dniu 2.10.2020 r. zabójstwa żony przez jej męża w samochodzie na parkingu w Nowym Targu. < Więcej..>

Utworzono: 2020-10-08 godz: 12:50:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Wypadek pracownika TPN w Tatrach.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 16 września 2020 r. śmierci pracownika Tatrzańskiego Parku Narodowego w rejonie Żabiego Szczytu Niżniego w Tatrach, to jest czyn z art. 155 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2020-09-23 godz: 13:18:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zmiana zarzutu w sprawie katastrofy w ruchu lądowym w Świniarsku.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko H.M., kierowcy samochodu ciężarowego marki Scania, zarzucając mu nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym w dniu 2 września 2019 r. w Świniarsku. < Więcej..>

Utworzono: 2020-09-16 godz: 20:42:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie spowodowania śmierci pensjonariusza DPS w Nowym Sączu przez innego pensjonariusza.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączy skierowała akt oskarżenia przeciwko pensjonariuszowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, zarzucając mu, iż w dniu 13 września 2019 roku w Nowym Sączu, na terenie tego Domu, działając w zamiarze spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innego pensjonariusza tego Domu, wielokrotne zadawał mu uderzenia rękami w okolice twarzy, czym spowodował u niego obrażenia ciała w postaci licznych otarć naskórka, podbiegnięć krwawych i ran tłuczonych w obrębie twarzy, a zwłaszcza w okolicach oczodołowych i przedsionka jamy ustnej, które skutkowały powstaniem krwotoku wewnętrznego i następnie zachłyśnięciem się krwią do płuc, co spowodowało zgon pokrzywdzonego wskutek uduszenia. < Więcej..>

Utworzono: 2020-09-02 godz: 19:48:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie zaatakowania nożem turystów na Krupówkach w Zakopanem.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem prowadzi śledztwo w sprawie zaatakowania w nocy z 29 na 30 sierpnia 2020 r. w Zakopanem na ul. Krupówki bez powodu dwóch młodych turystów i zadania im ciosów nożem przez dwojga młodych mieszkańców Krakowa, kobietę i mężczyznę. < Więcej..>

Utworzono: 2020-09-02 godz: 19:53:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie wyłudzenia mieszkania od starszej osoby w zamian za opiekę nad nią.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia starszej osoby do niekorzystnego rozporządzenie własnym mieniem o wartości 500 000 zł poprzez przeniesienie własności mieszkania z przynależnościami w Nowym Targu w zamian za opiekę nad nią wskutek wykorzystania niezdolności do należytego pojmowania podejmowanego działania wynikającego z jej stanu zdrowia, wieku i stanu psychicznego. < Więcej..>

Utworzono: 2020-09-02 godz: 19:55:02

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko inspektorom nadzoru w KW Policji w Krakowie.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko czterem osobom pełniącym funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie zarzucając im popełnienie przestępstwa niegospodarności w formie pomocnictwa. < Więcej..>

Utworzono: 2020-08-31 godz: 20:27:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie wypadku w Białym Dunajcu w II 2020 r. spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu skierował akt oskarżenia przeciwko M.S., któremu zarzucił, iż w dniu w dniu 29 lutego 2020 r. w Białym Dunajcu znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,91 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził samochód osobowy marki BMW z nadmierną prędkością i wykonując manewr wyprzedzania samochodu z prawej strony najechał na tył tego pojazdu, powodując w konsekwencji u jego kierowcy obrażenia ciała, a następnie zjechał na prawe pobocze drogi, gdzie potracił prawidłowo poruszającą się pieszą, która wskutek tego doznała ciężkich obrażeń ciała, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. < Więcej..>

Utworzono: 2020-08-14 godz: 14:26:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zarzut przywłaszczenia dochodów z nieruchomości przez jej współwłaścicieli

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przedstawił zarzut przywłaszczenia prawa majątkowego znacznej wartości - ponad 1 866  tyś. zł - byłej zarządczyni nieruchomości w Krakowie, w której współwłaścicielem w 1/2 części był także Skarb Państwa. < Więcej..>

Utworzono: 2020-08-13 godz: 15:26:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zmiana zarzutu w sprawie katastrofy w ruchu lądowym w Świniarsku

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu zmienił zarzut podejrzanemu o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym w Świniarsku poprzez przyjęcie, iż nieumyślnie - a nie jak poprzednio przyjęto umyślnie - sprowadził katastrofę, przy czym zachowano umyślność w naruszeniu zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, które doprowadziły do katastrofy. < Więcej..>

Utworzono: 2020-08-13 godz: 15:35:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie kradzieży drewna przez leśniczego

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Limanowej akt oskarżenia przeciwko M.M., byłemu leśniczemu Leśnictwa Mogielnica zarzucając mu dwukrotną - w lipcu i sierpniu 2019 r. - kradzież drewna stanowiącego własność Nadleśnictwa Limanowa o łącznej wartości 26 tyś. zł. < Więcej..>

Utworzono: 2020-08-10 godz: 17:46:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Usiłowanie zabójstwa w dniu 1.08.2020 r. w Jabłonce

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu przedstawiła R.B. zarzut usiłowania zabójstwa swojego przyrodniego brata w ten sposób, że po uprzednim zagrożeniu mu pozbawianiem życia, trzymanym w ręku nożem z ostrzem o długości 15 cm zadał pokrzywdzonemu cios w szyję. < Więcej..>

Utworzono: 2020-08-05 godz: 08:20:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie niegospodarności w MOK w Nowym Sączu

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków ciążących na osobach obowiązanych do zajmowania się sprawami majątkowymi Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 21 października 2019 roku, poprzez nieprawidłowy nadzór nad organizacją, właściwą ewidencją i dystrybucją biletów wstępu na imprezę cykliczną pn. "Jesienny Festiwal Teatralny" oraz poprzez umożliwienie osobom działającym w imieniu Stowarzyszenia Animatorów Kultury pobierania nienależnych opłat z tytułu wynajmu sali widowiskowej położonej w budynku przy ul. Al. Wolności 23 w Nowym Sączu, działając tym samym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wskazane stowarzyszenie, wyrządzając Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Sączu znaczną szkodę majątkową na łączną kwotę 402.107,00 zł, tj. o tzw. przestępstwo niegospodarności określone w art. 296 § 1 i 2 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2020-08-05 godz: 08:23:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie zabójstwa w Czarnym Dunajcu.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa w dniu 21.07.2020 r. w miejscowości Czarny Dunajec 60-letniego mężczyzny, J.L. < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-23 godz: 11:51:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: informacja o urlopie.

W związku z tym, iż w okresie od 23 do 31 lipca 2020 r. będę nieobecny w pracy, < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-23 godz: 14:55:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Tymczasowe aresztowanie wobec znajdującego się w stanie znacznej nietrzeźwości sprawcy wypadku ze skutkiem śmiertelnym w Chomranicach.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo przeciwko K.F., któremu przedstawiono zarzut, że w dniu 10 czerwca 2020 r. w miejscowości Chomranice, rejonu nowosądeckiego, prowadząc pojazd mechaniczny m-ki Dacia Logan, znajdując się w stanie nietrzeźwości (2,14 promila alkoholu etylowego we krwi), na mokrej nawierzchni jezdni położonej w obrębie niebezpiecznego zakrętu rozwinął nadmierną prędkość, przekraczającą administracyjnie dozwoloną o ok. 65 km/h, która nie zapewniała mu możliwości panowania nad pojazdem, w następstwie czego utracił kontrolę nad pojazdem, skutkiem czego kierowany samochód zjechał na lewą stronę jezdni i uderzył w przydrożny betonowy słup latarni, który uległ złamaniu i opadając uderzył w poszycie dachu samochodu, co spowodowało, iż pasażer pojazdu doznał obrażeń ciała skutkujących jego zgonem na miejscu zdarzenia (przestępstwo z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. i art. 178a § 1 k.k.) < Więcej..>

Utworzono: 2020-07-03 godz: 11:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Briefing prasowy w sprawie postępowania dotyczącego składowania odpadów na terenie byłej Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach.

W dniu 29.06.2020 r. o godz. 10.00 w budynku Prokuratury Okręgowej w Krakowie (!) odbędzie się briefing prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu, Pana Jacka Ozdoby, na którym przedstawione zostaną wyniki, przeprowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Gorlicach, postępowania przygotowawczego dotyczącego składowania w okresie od 2016 r. do 2017 r. na terenie byłej Rafinerii Nafty "Glimar" w Gorlicach odpadów oraz substancji niebezpiecznych wbrew przepisom ustawy. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-26 godz: 18:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie wysadzenia bankomatów w Krempachach i Słopnicach.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Targu akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w którym zarzucono kradzieże w włamaniem do bankomatów w dniu 17 lipca 2019 r. w miejscowości Krempachy oraz w dniu 27 sierpnia 2019 r. w miejscowości Słopnice. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-26 godz: 20:07:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w Sieniawie.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 16 czerwca 2020 r. wypadku ze skutkiem śmiertelnym, tj. występku z art. 177 § 2 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-23 godz: 20:09:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku drogowego w Sędziszowem.

Prokuratura Rejonowa w Gorlicach w prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego zaistniałego w dniu 16 czerwca 2020 r. w Sędziszowej, powiatu gorlickiego, w wyniku którego kierujący rowerem małoletni 14-letni chłopiec doznał ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do jego zgonu w dniu 17 czerwca 2020 r., tj. o przestępstwo w z art. 177 § 2 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-23 godz: 20:11:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie wypadku na drodze do Morskiego Oka.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego, bezpośredniego sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym w dniu 18 czerwca 2020 roku na Drodze do Morskiego Oka (przestępstwo z art. 174 § 1 k.k. w zw. z art. 174 § 2 k.k.). < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-23 godz: 20:22:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Tymczasowy areszt za znęcanie się nad bratem.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu na wniosek Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Z.W., mieszkańca gminy Gródek nad Dunajcem, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa znęcania się oraz przestępstwo użycia groźby karalnej. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-23 godz: 20:27:00

KOMUNIKAT: Akt oskarżenia w sprawie tzw. mafii śmieciowej

Początkiem czerwca bieżącego roku, Prokuratura Rejonowa w Gorlicach skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych na terenie nieruchomości byłej rafinerii nafty w Gorlicach. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-22 godz: 08:58:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Rozbój w Nowym Targu w dniu 5.06.2020 r.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w dniu 5.06.2020 r. w Nowym Targu na kobiecie, której zrabowano przedmioty i pieniądze o łącznej wartości 7 227 zł. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-16 godz: 13:14:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Postępowanie w sprawie zwłok ujawnionych pod Zawratem.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci A.Sz. i B.A., których ciała, znajdujące się w odległości 100-150 m, zostały ujawniono w dniu 13 czerwca 2020 r. w godzinach rannych, w Tatrach w Zawratowym Źlebie przez turystów wędrujących na przełęcz Zawrat, tj. o przest. z art. 155 k.k. (sprawa PR Ds 1103.2020). < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-16 godz: 11:58:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Wniosek o detencję zabójcy z Florynki.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu skierował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączy wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym wobec S.W., któremu zarzucono zabójstwo matki w dniu 29.07.2019 r. we Florynce oraz w tym samym dniu i miejscu usiłowanie zabójstwa innej osoby, skutkujące pozbawienie jej wzroku. < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-16 godz: 11:56:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Przejęcie śledztwa w sprawie wypadku w Białym Dunajcu.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie spowodowania wypadku drogowego w stanie znacznej nietrzeźwości w Białym Dunajcu w dniu 29 lutego 2020 roku, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu jednej osoby (sprawa o sygn, PO IV Ds 7.2020). < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-08 godz: 20:05:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zarzut paserstwa w sprawie leśniczego Leśnictwa Mogielnica.

W sprawie kradzieży drewna przez leśniczego Leśnictwa Mogielnica (sprawa PO IV Ds 16.2019), prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przedstawił osobie z nim współdziałającej zarzut nabycia 27 sztuk drewna jodłowego w ilości 40,6 metrów sześciennych i wartości około 12 396 złotych, które następnie wywiózł specjalistycznym samochodem ciężarowym do będącego jego własnością tartaku i wykorzystał na cele prowadzonej działalności gospodarczej, < Więcej..>

Utworzono: 2020-06-08 godz: 20:16:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie kilkuset oszustw w sprzedaży internetowej.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała w dniu 11.05.2020 r. akt oskarżenia przeciwko osobie, która dopuściła się 267 oszustw internetowych na szkodę 263 pokrzywdzonych i kwotę blisko 700 tyś. zł. < Więcej..>

Utworzono: 2020-05-13 godz: 07:56:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Czynności w sprawie odpadów porozbiórkowych zwierząt ujawnionych w Barcicach.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu przejęła do nadzoru czynności w sprawie ujawnionych w dniu 7 maja 2020 roku w Barcicach, gmina Stary Sącz, w okolicy masywu leśnego 2 ton odpadów porozbiórkowych zwierząt w postaci wnętrzności, głów, racic, skóry oraz kopyt, które to zdarzenie zakwalifikowano jako przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego. < Więcej..>

Utworzono: 2020-05-11 godz: 13:39:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Macieja K.

Prokuratura Rejonowa w Muszynie prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Macieja K. w miejscowości Piwniczna w dniu 30 kwietnia 2020 roku w Muszynie oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Policji w dniu 26 kwietnia 2020 roku w związku z zatrzymaniem Macieja K. to jest o przestępstwo z art. 155 k.k. oraz 231§1 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2020-05-05 godz: 13:55:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko zakonnikowi o czyny o charakterze pedofilskim

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Gorlicach akt oskarżenia przeciwko J.O., kapłanowi Kościoła Rzymskokatolickiego - członkowi jednego z zakonów, zarzucając mu popełnienie trzech przestępstw przeciwko wolności seksualnej w stosunku do trzech różnych osób. < Więcej..>

Utworzono: 2020-03-30 godz: 15:36:54

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko kapłanowi o czyny o charakterze pedofilskim.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Targu akt oskarżenia przeciwko Marianowi W., będącemu w przeszłości proboszczem kilku parafii rzymskokatolickich diecezji tarnowskiej, zarzucając mu popełnienie w okresie od 2003 r. do 2012 r. 12 przestępstw określonych w art. 200 § 1 k.k. oraz w art. 199 § 2 k.k. na szkodę 11 małoletnich, w tym 7 poniżej 15 lat, mieszkających na terenie parafii, w których był proboszczem, i będących ministrantami lub lektorami. Zarzucone oskarżonemu czyny polegały na doprowadzeniu małoletnich do poddania się różnego rodzaju tzw. innym czynnościom seksualnym, zazwyczaj poprzez nadużycie stosunku zależności, jaki zachodził między kapłanem a ministrantem czy lektorem. W przypadku trzech pokrzywdzonych działania oskarżonego doprowadziły do powstania u nich przewlekłego zespołu stresu pourazowego, co skutkowało rozstrojem ich zdrowia na okres powyżej 7 dni, a w konsekwencji oskarżonemu zarzucono także popełnienie przestępstw z art. 157 § 1 k.k. Dodać należy, iż prokurator w toku śledztwa z uwagi na przedawnienie karalności umorzył postępowanie o popełnienie podobnych czynów wobec 11 innych pokrzywdzonych. < Więcej..>

Utworzono: 2019-12-17 godz: 14:23:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Przekazanie spraw grotołazów do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu

W dniu 31.08.2019 na wniosek Prokuratora Rejonowego w Zakopanem podjęto decyzję o przekazaniu Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu dwóch postępowań:
1) sprawy dotyczącej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 162 § 1 k.k. mającego polegać na niewykorzystaniu przez TOPR wszystkich ustawowych możliwości udzielenia pomocy dwóm grotołazom uwięzionym w Jaskini Wielkiej Śnieżnej oraz na przerwaniu w dniu 23.08.2019 r. akcji ratowniczej,
2) dochodzenia w sprawie narażenia członków wyprawy eksploracyjnej na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w dniu 15 sierpnia 2019 r. w Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach Zachodnich, tj. o przest. z art. 160 § 1 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2019-08-31 godz: 13:16:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zawiadomienie w sprawie niewłaściwie prowadzonej akcji ratowniczej w Jaskini Wielkiej Śnieżnej.

Do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem wpłynęło, złożone w Komendzie Policji w Wadowicach, zawiadomienie grotołaza i ratownika jaskiniowego o popełnieniu przestępstwa z art. 162 § 1 Kodeksu karnego mającego polegać na niewykorzystaniu przez TOPR wszystkich ustawowych możliwości udzielenia pomocy dwóm grotołazom uwięzionym w Jaskini Wielkiej Śnieżnej oraz na przerwaniu w dniu 23.08.2019 r. akcji ratowniczej. < Więcej..>

Utworzono: 2019-08-27 godz: 14:39:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Umorzenie śledztwa w sprawie zabójstwa żony i dziecka oraz samobójstwa sprawcy w listopadzie 2017 r.

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2019 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu umorzył śledztwo w sprawie zabójstwa w dniu 15 listopada 2017 r. w Nowym Sączu Renaty Ż. i jej syna Kacpra Ż. z uwagi na śmierć sprawy, odpowiednio męża i ojca wymienionych. < Więcej..>

Utworzono: 2019-08-21 godz: 12:58:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Informacja o nieobecności w pracy.

W związku z tym, iż w okresie od 26 lipca 2019 do 14 sierpnia 2019 r. będę nieobecny w pracy, informacje dotyczące działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, w tym z toczących się postępowań przygotowawczych, udzielane będą pod telefonem nr 184141027.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
Leszek Karp < Więcej..>

Utworzono: 2019-07-26 godz: 00:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie katastrofy drogowej w Łęce.

W dniu 10.07.2019 r. Prokurator Okręgowy skierował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko Janowi S. o przestępstwo z art. 173 § 2 k.k. i § 4 k.k., któremu zarzucił, iż w dniu 8 sierpnia 2018 roku w miejscowości Łęka, nieumyślnie sprowadził katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób w ten sposób, że kierując samochodem ciężarowym m-ki MAN jadąc drogą powiatową w kierunku miejscowości Korzenna, na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn gwałtownie zjechał na lewy pas ruchu, uderzając w nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd marki Nissan Patrol, w wyniku czego kierujący tym pojazdem Tomasz D. doznał obrażeń ciała w postaci rany ramienia i przedramienia lewego oraz stłuczenia głowy, a pasażerki tego pojazdu Monika S. - stłuczenia głowy, kręgosłupa szyjnego i okolicy lędźwiowej prawej, natomiast Grażyna P. - stłuczenia ramienia prawego i kręgosłupa szyjnego oraz łuku brwiowego lewego, a następnie samochód ciężarowy m-ki MAN uderzył czołowo w pojazd marki Volkswagen Passat, w wyniku czego kierujący tym pojazdem Adam T. oraz jego małoletni syn Daniel T. ponieśli śmierć na miejscu, a pasażerka Karolina T., znajdująca się w zaawansowanej ciąży, zmarła wskutek odniesionych obrażeń, natomiast małoletnia pasażerka Martyna T. doznała ogólnych potłuczeń szyi, brzucha i pleców, po czym samochód ciężarowy m-ki MAN uderzył w pojazd Opel Astra, przygniatając ten samochód osobowy, który wraz z samochodem ciężarowym zsunął się do rowu, w wyniku czego kierujący tym pojazdem doznał ciężkich obrażeń ciała, które spowodowały u niego chorobę realnie zagrażającą życiu w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.k., a nadto w wyniku opisanego zdarzenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia narażone zostały cztery osoby podróżujące samochodem osobowym marki Peugeot, jadącym bezpośrednio za pojazdem Opel Astra, którego kierowca w wyniku podjęcia manewru obronnego, tj. gwałtownego skrętu w lewą stronę, uniknął czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym m-ki MAN. < Więcej..>

Utworzono: 2019-07-10 godz: 15:37:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Tymczasowe aresztowanie sprawcy wielu przestępstw seksualnych wobec małoletnich.

W dniu 2 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przedstawił Marianowi W., będącemu w przeszłości proboszczem kilku parafii rzymskokatolickich diecezji tarnowskiej, zarzuty popełnienia w okresie od 2003 r. do 2012 r. 15 przestępstw określonych w art. 200 § 1 k.k. oraz w art. 199 § 2 k.k. na szkodę małoletnich mieszkających na terenie parafii, w których był proboszczem. < Więcej..>

Utworzono: 2019-07-03 godz: 12:16:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: tymczasowe aresztowanie w sprawie Ryszarda K.

W dniu 18.01.2019 r. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu na wniosek Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu zastosował na okres trzech miesięcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec Ryszarda K. podejrzanego o popełnienie 36 przestępstw z art. 286 § 1 i art. 160 § 1 k.k. polegających na tym, iż prowadząc działalność leczniczą w postaci Ośrodka Niekonwencjonalnego Wspomagania Terapii Antynowotworowej naraził osoby biorące udział w organizowanych przez niego trzytygodniowych kuracjach leczniczych dla osób z chorobą nowotworową na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez podawanie im w formie zastrzyków domięśniowych i doustnie zawyżonej dziennej dawki amigdaliny, powodując jej podwyższone, toksyczne działanie, oraz jednocześnie doprowadził te osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w różnych kwotach jako należności za pobyt i terapię wraz z osobą towarzyszącą, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do skuteczności leczenia amigdaliną i dietą gersona, podczas gdy w rzeczywistości zastosowana kuracja w świetle nauk medycznych nie potwierdza antynowotworowego działania stosowanych metod. < Więcej..>

Utworzono: 2019-01-18 godz: 13:34:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: akt oskarżenia w sprawie wypadku w Świdniku.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko R.R. zarzucając mu, iż:

  • w dniu 20.01.2018 r. w Świdniku kierując samochodem osobowym nie dostosował prędkości oraz techniki jazdy do panujących warunków drogowych, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i potrącił poruszających się po chodniku trojga pieszych, którzy wyniku doznanych obrażeń ponieśli śmierć, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia, tj. popełnienie przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k.
  • w dniu 20.01.2018 r. w Świdniku nie udzielił pomocy potrąconym przez siebie pieszym, znajdujących się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, mogąc im udzielić bez narażenia siebie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. popełnienie przestępstwa z art. 162 § 1 k.k.
< Więcej..>

Utworzono: 2019-01-08 godz: 14:51:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia i uszczuplenia podatków.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu w dniu 28.12.2018 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia wobec dwóch osób, zajmujących się sprawami gospodarczymi jednej z sądeckich spółek, którym zarzucono:
- popełnienie przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. poprzez wypłatę w 2012 r. przez Urząd Skarbowy w Nowym Sączu kwoty 483 tyś. zł, stanowiącej mienie znacznej wartości, tytułem rzekomego zwrotu podatku VAT;
- uszczuplenie podatku dochodowego w latach 2013-2014 w kwocie 250 tyś. zł, tj. popełnienia przest. z art. 56 § 2 k.k.s.;
- uszczuplenie podatku VAT w latach 2013-2014 w kwocie 812 tyś. zł, tj. popełnienie przest. z art. 56 przest. z art. 56 § 2 k.k.s.
- uszczuplenie podatku VAT w latach 2012-2014 w kwocie 812 tyś. zł, tj. popełnienie przest. z art. 56 § 1 k.k.s.; < Więcej..>

Utworzono: 2019-01-03 godz: 10:43:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Tymczasowe aresztowanie wobec sprawców czynnej napaści na ratownika medycznego.

W dniu 1 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Zakopanem zastosował na wniosek Prokuratora Rejonowego w Zakopanem tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy wobec dwóch sprawców czynnej napaści o charakterze chuligańskim na ratownika medycznego, które to zdarzenie miało miejsce w dniu 26.12.2018 r. w Zakopanem, na terenie dolnej stacji kolejki linowej na Polanie Szymoszkowej, podczas i w związku z udzielaniem przez tego ratownika medycznych czynności ratunkowych wobec jednej osoby, przy czym wskutek działań jednego z podejrzanych ratownik medyczny doznał obrażeń ciała, które spowodowały naruszenie czynności jego narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni. < Więcej..>

Utworzono: 2019-01-02 godz: 09:56:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA:

W związku z tym, iż w okresie od 29 sierpnia do 7 września 2018 r. będę nieobecny w pracy, < Więcej..>

Utworzono: 2018-08-28 godz: 15:39:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi religii w Nowym Targu o czyny pedofilskie

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Targu akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi religii jednej w nowotarskich szkół podstawowych, zarzucając mu, iż w okresie od września 2014 r. do czerwca 2016 r. w trakcie lekcji religii, wycieczek szkolnych lub innych zajęć szkolnych, poprzez nadużycie stosunku zależności nad małoletnimi poniżej 15 lat uczennicami doprowadził 9 uczennic, w tym część z nich wielokrotnie, do poddania się tzw. innej czynności seksualnej (m.in. dotykanie po piersiach, po kroczu i pośladkach), tj. popełnienie przestępstw z art. 199 § 1 i 2 k.k. i art. 200 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 1 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2018-08-22 godz: 14:33:35

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Wszczęcie dochodzenia w sprawie pogryzienia w dniu 27.07.2018 przez psa

Postanowieniem z dnia 10.08.2018 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu wszczął dochodzenie w sprawie mającego miejsce w dniu 27.07.2018 r. w Nowym Sączu nieumyślnego narażenia E.A. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwe trzymanie psa rasy pitbull, < Więcej..>

Utworzono: 2018-08-14 godz: 15:25:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Wypadek drogowy w Łęce

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wszczęła w dn. 09.08.2018 r. śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 8 sierpnia 2018 roku w miejscowości Łęka, powiatu nowosądeckiego, nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. < Więcej..>

Utworzono: 2018-08-09 godz: 17:18:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: akt oskarżenia w sprawie dostarczenia skażonej wody pitnej we wsiach Tropie i Roztoka-Brzeziny.

W dniu 23 maja 2018 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom kierującym Spółką zarządzającą publicznym wodociągiem dostarczającym wodę mieszkańcom wsi Tropie i Roztoka-Brzeziny, < Więcej..>

Utworzono: 2018-05-23 godz: 14:50:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa przy ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prawomocnie umorzyła śledztwo w sprawie pozbawienia życia w dniu 13.12.2016r., w Nowym Targu przy ul. Waksmundzkiej 128 Grażyny W. w wyniku zadania jej szeregu silnych uderzeń w głowę metalowym młotkiem, które spowodowało rozległe obrażenia czaszkowo-mózgowe skutkujące zgonem wymienionej. < Więcej..>

Utworzono: 2018-03-28 godz: 15:36:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Odnośnie dalszych czynności w sprawie wypadku w Świdniku

W dniu 23 stycznia 2018 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu przedstawił osobie zatrzymanej w dniu 21 stycznia 2018 r. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 239 § 11 w zw. z art. 233 § 1 k.k. mającego polegać na tym, że w dniu 21 stycznia 2018 r. utrudniał postępowanie karne w sprawie wypadku w Świdniku w ten sposób, że w trakcie przesłuchania w charakterze świadka zataił informacje dotyczące pojazdów użytkowanych przez sprawcę wypadku oraz dotyczące okoliczności powstania uszkodzeń na samochodzie osobowym marki Skoda, którym spowodowano wypadek. < Więcej..>

Utworzono: 2018-01-23 godz: 14:23:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: O godz. 14.00 komunikat odnośnie dalszych czynności w sprawie wypadku w Świdniku.

Około godziny 14.00 zostanie przedstawiony na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu komunikat w sprawie czynności podjętych przez prokuratora w stosunku do dwóch innych osób zatrzymanych w sprawie dotyczącej wypadku drogowego w Świdniku w dniu 20 stycznia 2018 r. < Więcej..>

Utworzono: 2018-01-23 godz: 09:01:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Wypadek drogowy w Świdniku.

W dniu 22.01.2018 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu przedstawił 21-letniemu mieszkańcowi Świdnika zarzut spowodowania w dniu 20.01.2018 r. w tej miejscowości wypadku drogowego polegającego na potrąceniu na chodniku trzech pieszych, którzy w wyniku doznanych obrażeń ciała ponieśli śmierć, a następnie zbiegnięcia z miejsca zdarzenia i nieudzielania tym osobom pomocy, tj. popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 k.k. i z art. 162 § 1 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2018-01-23 godz: 09:03:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie wyłudzenia podatku VAT.

W dniu 28.12.2017 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała akt oskarżenia przeciwko S.K., prezesowi zarządu spółki z o.o. "Hilogic", zarzucając mu doprowadzenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 483.451 zł wskutek wprowadzenia w błąd poprzez wykazanie w deklaracji podatkowej VAT-7 za grudzień 2011 r. nabycia towarów i usług, które faktycznie nie miały miejsca, używając przy tym faktur VAT poświadczających nieprawdę w tym zakresie , tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i z art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2018-01-03 godz: 11:57:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Umorzenie śledztwa w sprawie skażenia wody w wodociągu w Tropiu i Roztoce-Brzezinach.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu umorzył postanowieniem z dnia 11.12.2017 r. śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia wielu osób korzystających we wsiach Tropie i Roztoka-Brzeziny z wody dostarczanej wodociągiem zarządzanym przez Dunajec Sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem poprzez szerzenie się choroby zakaźnej w postaci zakażenia żołądkowo-jelitowego o etiologii infekcyjnej wywołanego zanieczyszczeniem wody dostarczanej wodociągiem bakteriami grupy coli, Escherichii coli i enterokoków kałowych w okresie od 10 maja do 31 sierpnia 2016 r. w Tropiu i Roztoce-Brzezinach, tj. o przestępstwo z art. 165 § 2 k.k. w zw. z art. 165 § 1 pkt 1 k.k. - z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu. < Więcej..>

Utworzono: 2017-12-14 godz: 14:36:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie przyjęcia korzyści majątkowej przez lekarza.

W dniu 6 grudnia 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Gorlicach akt oskarżenia przeciwko lekarzowi kierującemu jednym z Oddziałów Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach, zarzucając mu przyjęcie w sierpniu 2016 r. oraz w listopadzie 2016 r. od pacjentki korzyści majątkowych w postaci pieniędzy w kwotach po 1000 zł w zamian za przyspieszenie przeprowadzenia na tym Oddziale jej zabiegów operacyjnych wobec pogarszania się jej stanu zdrowia i braku postępów w długotrwałym leczeniu istniejącego u niej urazu, tj. popełnienie dwóch przestępstw z art. 228 § 1 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2017-12-06 godz: 14:34:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zabójstwo matki i jej dziecka oraz samobójstwo jej męża i ojca dziecka.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła do nadzorowania śledztwo, prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, w sprawie zabójstwa w okresie 15-16 listopada 2017 r. w Nowym Sączu 34-letniej R.Ż. i jej 7-letniego syna K. Ż. oraz samobójstwa również w okresie 15-16 listopada 2017 r. w Kamionce Małej M.Ż, męża i ojca wymienionych. < Więcej..>

Utworzono: 2017-12-01 godz: 15:04:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: akt oskarżenia w sprawie usiłowania zabójstwa w Nowym Sączu w II 2017 r.

W dniu 20 września 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko J.P.. zarzucając jej, że w dniu 3 lutego 2017 r. w Nowym Sączu, przewidując możliwość pozbawienia życia B.R. i godząc się na to, usiłowała pozbawić go życia w ten sposób, że posługując się nożem zadała mu jedno uderzenie w okolice klatki piersiowej po lewej stronie, powodując obrażenia w postaci rany kłutej klatki piersiowej ze zranieniem płuca i krwotokiem wewnętrznym, naruszające czynności narządów jego ciała trwające dłużej niż siedem dni, lecz zamiaru swojego nie zrealizowała z uwagi na pomoc udzieloną pokrzywdzonemu przez inne osoby, < Więcej..>

Utworzono: 2017-09-22 godz: 10:00:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Chełmcu w XII 2016 r.

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko P.D. < Więcej..>

Utworzono: 2017-08-21 godz: 13:40:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA:

W związku z tym, iż w okresie od 17 lipca 2017 do 4 sierpnia 2017 r. będę przebywał na urlopie wypoczynkowym. < Więcej..>

Utworzono: 2017-07-14 godz: 15:23:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi religii o czyny pedofilskie.

W dniu 12.04.2017 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Targu akt oskarżenia przeciwko byłemu nauczycielowi religii, zarzucając mu dopuszczenie się w okresie od września 2015 r. do kwietnia 2016 r. w trakcie czasie lekcji religii innych niż obcowanie płciowe czynności seksualnych w wobec 22 uczennic jednej ze szkół podstawowych w powiecie nowotarskim, tj. o przestępstwa z art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 1 i 2 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2017-04-19 godz: 15:24:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Oszustwa poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła do prowadzenia śledztwo, prowadzone dotychczas przez Prokuraturę Rejonową w Zakopanem, w sprawie masowych oszustw popełnianych poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych, których treść wprowadzała ich odbiorców błąd co do: konieczności wysłania wiadomości zwrotnej celem wyłączenia płatnej usługi; możliwości uzyskania różnego rodzaju wygranych, przesłania bonów na zakupy, uzyskania dostępu do baz poszczególnych użytkowników z portali społecznościowych oraz co do rzeczywistej opłaty za jednego sms-a (kwoty 30,75 zł zamiast 4,25). Łącznie oszukano w ten sposób ok. 10 tyś. osób na kwotę ok. 1,2 mln zł, a usiłowano oszukać ok. 41 tyś. osób na kwotę także ok. 1,2 mln zł. < Więcej..>

Utworzono: 2017-03-24 godz: 21:21:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Wniosek o umorzenie postępowania i orzeczenie umieszczenia w szpitalu psychiatryczny Dawida D.

W dniu 17.03.2017 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego przeciwko D. D. podejrzanemu o zabicie w dniu 4.10.2016 r. swojego ojca poprzez zadanie mu jednego ciosu nożem w klatkę piersiową oraz o zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci orzeczenia pobytu w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. < Więcej..>

Utworzono: 2017-03-20 godz: 14:32:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA:

W związku z tym, iż w okresie od 3 marca 2017 do 10 marca 2017 r. będę przebywał na urlopie wypoczynkowym informacje dotyczące działalności Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, w tym z toczących się postępowań przygotowawczych, udzielać będą Prokurator Okręgowy lub Zastępca Prokuratora Okręgowego pod telefonem nr 184141027.

Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
Leszek Karp < Więcej..>

Utworzono: 2017-03-02 godz: 11:36:11

Zabójstwo kobiety w Nowym Targu oraz śmierć jej syna w wypadku drogowym

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu w dniu 14.12.2016 r. wszczęła dwa śledztwa w sprawach ze sobą powiązanych osobowo. < Więcej..>

Utworzono: 2016-12-15 godz: 13:08:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA:

Informuję, iż w okresie od 29 listopada do 1 grudnia 2016 r. będę przebywał na urlopie wypoczynkowym. < Więcej..>

Utworzono: 2016-11-28 godz: 15:13:15

Akt oskarżenia w sprawie lekarki SOR SP w Limanowej

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu w dniu 11 października 2016 skierował do Sądu Rejonowego w Limanowej akt oskarżenia przeciwko A.K. zarzucając popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 i 3 k.k. < Więcej..>

Utworzono: 2016-10-17 godz: 14:09:00

Sprawa zwłok znalezionych 27 września 2016 r.

W dniu 4.10.2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie, na skutek apelacji prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorlicach i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej, < Więcej..>

Utworzono: 2016-10-07 godz: 14:49:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA:

Informuję, iż w okresie od 29 sierpnia do 9 września 2016 r. będę przebywał na urlopie wypoczynkowym, < Więcej..>

Utworzono: 2016-08-26 godz: 14:08:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA:

W związku z tym, iż w okresie 27 czerwca do 17 lipca 2016 r. będę przebywał na urlopie wypoczynkowym, < Więcej..>

Utworzono: 2016-06-23 godz: 08:41:08

KOMUNIKAT RZECZNIKA:

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 18 marca 2016 roku uprzejmie podaję, iż informacji w sprawach prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych będą udzielać szefowie tych jednostek natomiast w sprawach dotyczących tut. Jednostki należy kontaktować się z kierownictwem Prokuratury Okręgowej. < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-21 godz: 13:00:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA:

W związku z oddelegowaniem mnie do innych zadań poza Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu, uprzejmie informuję, że od dnia 21 marca 2016 r. nie będę wykonywał obowiązków Rzecznika Prasowego. < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-18 godz: 14:15:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Sprawca nocnej strzelaniny aresztowany.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu, w dniu 16 marca 2016r. Sąd Rejonowy w tym mieście, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec 27-letniego mieszkańca Chełmca, który w późnych godzinach wieczornych w dniu 6 marca br. ostrzelał z broni palnej jeden z nowosądeckich lokali. < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-18 godz: 14:17:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o "zły dotyk" w Rabce zakończone.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 kwietnia 2015r. uprzejmie informuję, że wszczęte w dniu 1 kwietnia 2015 r. przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu śledztwo w sprawie dokonania na terenie Rabki - Zdrój innych czynności seksualnych na osobie 10-letniej dziewczynki, zostało zakończone. < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-03 godz: 09:32:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Nowe śledztwo o narkotyki.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu od 16 lutego 2016 r. prowadzi śledztwo w sprawie obrotu na terenie powiatu nowotarskiego, nowosądeckiego, suskiego, myślenickiego oraz Krakowa, ale także na terytorium Republiki Czeskiej, znaczną ilością środków odurzających w okresie od lipca 2014 roku do stycznia 2016 roku. Przedmiotem tego obrotu było 47,24 kg marihuany, z czego sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu. Ponadto 27-letniemu mieszkańcowi Rabki zarzucono wyprodukowanie 3,5 kg amfetaminy oraz dokonanie 12 włamań do samochodów i ich kradzieży. < Więcej..>

Utworzono: 2016-03-03 godz: 15:36:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie wypadku przy pracy w Szlachtowej.

W dniu 10 lutego 2016r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 19-letniego mężczyzny, do czego doszło w tym samym dniu na terenie jednego z zakładów pracy w Szlachtowej koło Szczawnicy. Wymieniony był tam pracownikiem. Jak wynika z wstępnych ustaleń tego śledztwa do zdarzenia doszło w czasie przemieszczania na terenie tego zakładu ciężkich urządzeń. Podczas rozładunku przewożone urządzenie zsunęło się z platformy i przygniotło tego pracownika, w następstwie czego poniósł on śmierć na miejscu. < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-12 godz: 11:08:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie znalezienia zwłok noworodka.

W dniu 10 lutego 2016r. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu została powiadomiona przez sołtysa wsi Popowice, o znalezieniu zwłok małego dziecka, które znajdowały się w worku na śmieci. Worek ten ujawnił on dzień wcześniej, lecz jego zawartością zainteresował się w dniu następnym. < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-12 godz: 11:18:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie pożaru zabytkowego kościoła

W dniu 3 lutego 2016r. Prokuratura Rejonowa w Gorlicach wszczęła śledztwo w sprawie pożaru do jakiego doszło w nocy z 1 na 2 lutego 2016r. W Libuszy(powiat gorlicki) spłonął, datowany na XVI wiek, zabytkowy drewniany Kościół Parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Kościół ten wpisany był do rejestru zabytków. W ostatnim czasie, od prawie 10 lat był on remontowany i rekonstruowany po poprzednim pożarze do jakiego doszło w 1986 roku. < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-08 godz: 14:20:33

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kolejny akt oskarżenia o posiadanie i obrót narkotykami

W dniu 2 lutego 2016r. Prokuratura Rejonowa w Gorlicach skierowała do Sądu Rejonowego w Gorlicach akt oskarżenia przeciwko 10-ciu mieszkańcom Gorlic i dwóch z powiatu gorlickiego. Prokurator zarzucił im nielegalne posiadanie, ale także udzielanie innym osobom oraz sprzedaż różnego rodzaju środków odurzających, a w tym 2,243 kg ziela konopi(marihuany), 1,410 kg amfetaminy i 73 sztuk tabletek ecstasy. < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-08 godz: 14:30:08

KOMUNIKAT RZECZNIKA

Uprzejmie informuję, iż od 4 do 5 lutego oraz 22 do 24 lutego 2016 roku będę przebywał na szkoleniach służbowych i w związku z tym, nie będę wykonywał w tym czasie obowiązków bieżących Rzecznika Prasowego. < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-04 godz: 15:15:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie wybuchu gazu.

W dniu 27 stycznia 2016r. Prokuratura Rejonowa w Limanowej wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu gazu, do jakiego doszło w dniu 25 stycznia w jednym z zabudowań mieszkalno-gospodarczych w miejscowości Stara Wieś, w następstwie czego dwoje mieszkańców tego domu doznało ciężkich obrażeń ciała, jedna osoba (syn gospodarzy) nieco lżejszych, natomiast cały obiekt uległ doszczętnemu spaleniu wraz z inwentarzem żywym. Śledztwo prowadzone jest w kierunku możliwości zaistnienia przestępstwa w postaci sprowadzenia (spowodowania) zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w rozumieniu art.163 § 1 i 3 kodeksu karnego przy wystąpieniu skutków z art.163 § 3 kodeksu karnego czyli, gdy następstwem tego jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-03 godz: 13:25:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Sprawa znieważenia Prezydenta RP.

W związku ze znacznym zainteresowaniem mediów, ale również nieścisłymi relacjami dotyczącymi opisanej poniżej sprawy, uprzejmie informuje się co następuje: < Więcej..>

Utworzono: 2016-02-01 godz: 15:06:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o zabójstwo w Nowym Targu.

W dniu 11 stycznia 2016r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa w okresie pomiędzy listopadem 2015r. a dniem 10 stycznia 2016r. mężczyzny o nieustalonej tożsamości, którego zwłoki ujawniono tym dniu w lesie przy ulicy Kokoszków w Nowym Targu. < Więcej..>

Utworzono: 2016-01-13 godz: 14:42:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Pedofil oskarżony.

Końcem grudnia 2015r. nowosądecka Prokuratura Rejonowa skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko 50-letniemu mieszkańcowi Ochotnicy Górnej, który za pośrednictwem sieci internetowej, we wrześniu 2015r. dwukrotnie usiłował nakłonić potencjalne małoletnie pokrzywdzone (w wieku 12 i 13 lat) do obcowania płciowego. Nadto do jednej z nich wysyłał zdjęcia o charakterze pornograficznym. < Więcej..>

Utworzono: 2016-01-04 godz: 13:33:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kolejny akt oskarżenia o `zły dotyk`

W dniu 18 grudnia 2015r. nowosądecka Prokuratura Rejonowa skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu mieszkańcowi Nowego Sącza, Pawłowi G. tzw. `fałszywemu lekarzowi`, któremu zarzucono trzykrotne dokonanie w dniu 17 czerwca bieżącego roku, na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym nowosądeckiego Szpitala, czynów określanych umownie jako `zły dotyk`( poddanie się innym czynnościom seksualnym) na osobach dwóch pacjentek, w tym jednej małoletniej. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-30 godz: 15:22:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Pseudokibice w areszcie

Zakopiańska Prokuratura Rejonowa w dniu 27 grudnia 2015r.skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec trzem krewkim młodym mężczyznom, z których dwóch jest czynnymi pseudokibicami jednego z krakowskich klubów. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-30 godz: 15:10:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia o zabójstwo na ul. Barskiej.

W dniu 17 grudnia 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia o kolejne zabójstwo. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-21 godz: 08:18:08

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Oskarżenie o podrabianie podpisów na listach wyborczych.

W dniu 7 grudnia 2015r. nowosądecka Prokuratura Rejonowa skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu sprawę 30-letniego mieszkańca Nowego Sącza K.O. który na listach poparcia dla kandydatów jednego z komitetów wyborczych uczestniczącego w wyborach samorządowych do Rady Miasta Nowego Sącza w 2014r., podrobił podpisy 35 osób. Lista z tak podrobionymi podpisami została przedstawiona do Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu w dniu 7 października 2014r. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-09 godz: 08:36:08

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia o "zły dotyk".

W dniu 4 grudnia 2015r. nowosądecka Prokuratura Rejonowa skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu Andrzejowi K, któremu zarzucono usiłowanie dokonania czynu określanego umownie jako "zły dotyk" na osobie małoletniej pokrzywdzonej, czyli takiej która nie ukończyła w tym czasie 15-tego roku życia. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-08 godz: 08:50:08

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie wyłudzenia ponad 5 mln zł.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej wszczął i prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzenia w dniu 27 listopada 2015r. w Rabce Zdrój kwoty ponad 5,2 mln zł. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-03 godz: 09:25:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kolejny akt oskarżenia za napad na Orawie.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu w dniu 30 listopada 2015r. skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia w sprawie głośnego napadu do jakiego doszło w nocy z 20 na 21 października w Jabłonce Orawskiej, na lokal z automatami do gier. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-02 godz: 13:44:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Nienawiść etniczna oskarżona.

W dniu 24 listopada 2015r. do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wpłynął z nowosądeckiej Prokuratury Rejonowej akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu mieszkańcowi Nowego Sącza, Grzegorzowi K. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-02 godz: 13:48:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o zabójstwo w rodzinie zakończone.

Końcem listopada 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu zakończyła śledztwo w sprawie głośnego zabójstwa do jakiego doszło w dniu 9 kwietnia w mieszkaniu przy ul. Browarnej w Nowym Sączu. Ustalenia tego śledztwa potwierdziły wstępne informacje, że doszło do kłótni na tle nieporozumień rodzinnych pomiędzy rodzeństwem (bratem a siostrą) w następstwie której, 30-letni Krzysztof M. zadał swojej 29-letniej siostrze 28 uderzeń nożem w klatkę piersiową i w okolice szyi, w następstwie czego ofiara poniosła śmierć na miejscu. < Więcej..>

Utworzono: 2015-12-02 godz: 13:50:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Areszt dla "damskiego boksera".

W dniu 10 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu, na wniosek prokuratora, zastosował dwumiesięczny tymczasowy areszt wobec 37-letniego obywatela ukraińskiego Olega A. < Więcej..>

Utworzono: 2015-11-16 godz: 10:09:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kolejny areszt dla zuchwałego rabusia.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu od 21 października 2015r. prowadzi śledztwo w sprawie napadu na lokal z automatami do gier w Jabłonce Orawskiej do jakiego doszło w nocy z 20 na 21 października. < Więcej..>

Utworzono: 2015-10-28 godz: 13:08:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Fałszywa "rodzina" w areszcie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Nowym Sączu, w dniu 25 października 2015r. tamtejszy Sąd Rejonowy zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt wobec trojga podejrzanych (kobiecie i dwom mężczyznom - bliższych danych nie ujawnia się), którym zarzucono, że w dniu 20 października 2015r. w Nowym Sączu podszywając się pod członków rodziny starszych osób, wyłudzili od nich łączną kwotę ponad 40 000 zł. < Więcej..>

Utworzono: 2015-10-28 godz: 13:11:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Fałszywy "funkcjonariusz CBŚ" jako nowy "wnuczek", też w areszcie.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu, tamtejszy Sąd Rejonowy osadził na okres 3 miesięcy w tymczasowym areszcie, 24-letniego Rafała P. (bez stałego miejsca zameldowania i pobytu), który w dniach 6 i 7 października 2015r. na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, podszywając się pod funkcjonariusza CBŚ, usiłował wyłudzić od dwojga starszych osób kwotę ponad 220 000 zł. < Więcej..>

Utworzono: 2015-10-20 godz: 13:16:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Podpalacz-recydywista w areszcie.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi śledztwo w głośnej sprawie podpalenia w nocy z 1 na 2 października 2015r. budynku handlowo - usługowego w rynku w Rabce-Zdrój. < Więcej..>

Utworzono: 2015-10-20 godz: 13:16:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zatrzymane narkotyki.

W dniu 8 września 2015r. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, prowadzący pod nadzorem Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu śledztwo w sprawie zorganizowanego obrotu środkami odurzającymi, dokonali na terenie Krakowa udaremnienia wprowadzenia na rynek prawie 18 kg narkotyków o wartości ponad pół miliona złotych. < Więcej..>

Utworzono: 2015-09-18 godz: 11:34:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Areszt dla zuchwałego rabusia.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem w dniu 14 września 2015r. wszczęła i prowadzi śledztwo w sprawie zuchwałego napadu na sklep jubilerski w centrum Zakopanego, do jakiego doszło w dniu 12 września br. < Więcej..>

Utworzono: 2015-09-16 godz: 12:36:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Sprawa podwójnej śmierci w powiecie limanowskim.

Prokuratura Rejonowa w Muszynie prowadzi, wszczęte pierwotnie przez Prokuraturę Rejonową w Limanowej, śledztwo w sprawie narażenia dwojga mieszkańców Kamionki Małej w powiecie limanowskim, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i w konsekwencji nieumyślnego spowodowania ich śmierci. < Więcej..>

Utworzono: 2015-09-14 godz: 12:31:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Areszt o usiłowanie zabójstwa.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem wszczęła i prowadzi śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 69-letniej mieszkanki Bukowiny Tatrzańskiej, Janiny B.

Jak wynika z ustaleń tego postępowania, w dniu 6 sierpnia 2015r. do miejsca jej zamieszkania przyszedł jej mąż, 77-letni Tadeusz B., który najpierw zażądał, aby udała się z nim, a gdy odmówiła, oddał w jej kierunku strzał z broni palnej. Po pewnej chwili oddał następny strzał.

Pokrzywdzona nie doznała żadnych obrażeń ciała. < Więcej..>

Utworzono: 2015-09-01 godz: 12:48:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Informacja o urlopie Rzecznika Prasowego.

Uprzejmie informuję, iż od 3 do 31 sierpnia oraz od 9 do 11 września 2015r. będę przebywał na urlopie wypoczynkowym i w związku z tym, nie będę wykonywał w tym czasie obowiązków bieżących Rzecznika Prasowego. Nie będzie też czynny numer telefonu służbowego. < Więcej..>

Utworzono: 2015-07-30 godz: 13:33:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Tymczasowy areszt za zabójstwo.

W dniu 14 lipca 2015r. doszło na terenie Nowego Sącza do kolejnego zabójstwa.

We wczesnym godzinach rannych, do jednego z mieszkań przy ul. Barskiej zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Pomimo podjętej natychmiast akcji reanimacyjnej, o godz. 9.35 lekarz stwierdził zgon 57-letniego mężczyzny. W trakcie podjętych tam czynności z udziałem prokuratora, ujawniono na zwłokach ranę kłutą klatki piersiowej, znajdującą się w okolicy serca. Okoliczność tę potwierdziła zarządzona następnie sekcja zwłok. Lekarz medycyny sadowej podał, iż opisana rana ma głębokość ok.8-9 cm i przebija żebra oraz przecina jedną z komór serca. W jej następstwie wystąpił duży krwotok wewnętrzny skutkujący śmiercią. < Więcej..>

Utworzono: 2015-07-17 godz: 08:52:08

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o czerwcowe zdarzenie w przedszkolu w Zakopanem.

Wydział Śledczy tutejszej Prokuratury Okręgowej przejął z Prokuratury Rejonowej w Zakopanem prowadzenie dalszego postępowania w głośnej sprawie wtargnięcia do przedszkola w Zakopanem. < Więcej..>

Utworzono: 2015-07-08 godz: 10:17:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w głośnej sprawie przygotowania porwania.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w dniu 30 czerwca 2015r. zakończył prowadzone od lutego 2014r. śledztwo w sprawie przygotowania porwania synów dwóch znanych podhalańskich biznesmenów, skierowaniem do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu aktu oskarżenia przeciwko 27-letniemu Stanisławowi J., mieszkańcowi powiatu tatrzańskiego oraz 27-letniemu Marcinowi P. z powiatu limanowskiego. < Więcej..>

Utworzono: 2015-07-02 godz: 09:42:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o "zły dotyk"

W dniu 18 czerwca 2015r. nowosądecka Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia do jakiego doszło w dniu 17 czerwca br. w godzinach rannych na Oddziale Ginekologiczno- Położniczym Szpitala im Śniadeckich w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2015-07-01 godz: 13:31:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia o posiadanie i obrót narkotykami

W dniu 29 czerwca 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu zakończyła skierowaniem do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu aktu oskarżenia przeciwko 10-ciu młodym mieszkańcom powiatu nowosądeckiego i dwom mieszkańcom Nowego Sącza, którym prokurator zarzucił nielegalne posiadanie, ale także udzielenie innym osobom oraz sprzedaż różnego rodzaju środków odurzających, a w tym 3 kg ziela konopi i 2,9 kg amfetaminy. < Więcej..>

Utworzono: 2015-07-01 godz: 13:35:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia o usiłowanie zabójstwa 19-latki

W dniu 29 czerwca 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu zakończyła skierowaniem do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu aktu oskarżenia przeciwko 22-letniemu mieszkańcowi Nowego Sącza Tomaszowi M., któremu prokurator zarzucił usiłowanie dokonania zabójstwa, zgwałcenie oraz okradzenie w nocy z 15 na 16 października 2014r. w Nowym Sączu, 19-letniej pokrzywdzonej kobiety. < Więcej..>

Utworzono: 2015-07-01 godz: 31:39:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia o dokonywanie obrotu środkami odurzającymi.

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, skierował w ostatnich dniach dwa akty oskarżenia w śledztwie prowadzonym wraz z nowosądeckim Wydziałem CBŚ Komendy Głównej Policji, o dokonywanie obrotu środkami odurzającymi w znacznej ilości. < Więcej..>

Utworzono: 2015-06-18 godz: 08:36:08

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko 47-letniemu księdzu Mieczysławowi W.

W dniu 26 maja 2015r. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem skierowała do Sądu Rejonowego w Zakopanem akt oskarżenia przeciwko 47-letniemu księdzu Mieczysławowi W., któremu zarzucono doprowadzenie w okresie od 2007 roku do czerwca 2014r. czterech małoletnich dziewczynek do poddania się tzw. innym czynnościom seksualnym. < Więcej..>

Utworzono: 2015-06-08 godz: 12:38:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o zabójstwo, popełnione w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia 2015r. na terenie Bukowiny Tatrzańskiej.

W dniu 20 maja 2015r. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem zakończyła kolejne głośne śledztwo o zabójstwo, popełnione w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia 2015r. na terenie Bukowiny Tatrzańskiej. Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu skierowany został akt oskarżenia przeciwko mieszkającemu na stałe w Polsce, 27-letniemu obywatelowi gruzińskiemu Beka B. Prokurator zarzucił mu dokonanie zabójstwa przy użyciu noża Artura S., który zmarł na miejscu zdarzenia. Drugim zarzutem jest usiłowanie zabójstwa Jakuba K. W następstwie urazów zadanych nożem doznał on obrażeń ciała, które jednak nie zagrażały jego życiu. < Więcej..>

Utworzono: 2015-06-08 godz: 12:40:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA

Uprzejmie informuję, iż od dnia 18 maja do dnia 3 czerwca 2015r. zostałem oddelegowany do prac zespołu wizytacyjnego i w związku z tym, nie będę wykonywał w tym czasie obowiązków bieżących Rzecznika Prasowego. < Więcej..>

Utworzono: 2015-05-19 godz: 12:00:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie napadu na właściciela kantoru w Jabłonce Orawskiej.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu w ostatnich dniach kwietnia 2015r. skierowała w nowotarskiego Sądu Rejonowego akt oskarżenia w głośnej sprawie napadu na właściciela kantoru wymiany walut w Jabłonce Orawskiej w powiecie nowotarskim. < Więcej..>

Utworzono: 2015-05-15 godz: 15:08:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akta oskarżenia o pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

W dniu 12 maja 2015 r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, akt oskarżenia przeciwko dwojgu mieszkańcom Nowego Sącza o brutalne pobicie skutkujące śmiercią pokrzywdzonego. < Więcej..>

Utworzono: 2015-05-13 godz: 15:55:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia o zabójstwo w Zakopanem.

W dniu 28 kwietnia 2015r. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem zakończyła kolejne głośne śledztwo o zabójstwo, popełnione w dniu 11 sierpnia 2014r. w kompleksie leśnym Brzeziny - Zakopane. < Więcej..>

Utworzono: 2015-04-30 godz: 14:11:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Dożywocie za zabójstwo.

W dniu 27 kwietnia 2015r. przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu zapadł wyrok w bardzo głośnej nie tylko na Podhalu sprawie o zabójstwo do jakiego doszło w dniu 30 listopada 2013r. w Nowym Targu, w pobliżu klubu ADHD. < Więcej..>

Utworzono: 2015-04-29 godz: 10:24:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o "zły dotyk".

W dniu 1 kwietnia 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie dokonania na terenie Rabki - Zdrój innych czynności seksualnych na osobie 10-letniej dziewczynki. < Więcej..>

Utworzono: 2015-04-20 godz: 09:02:02

KOMUNIKAT RZECZNIKA: W areszcie na proces.

W sprawie opisanej także w komunikacie z dnia 6 lutego 2015r.Prokuratura Rejonowa w Gorlicach skierowała w dniu 13 kwietnia br.do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia obejmujący trzech oskarżonych. Dwom z nich (24 i 33-letnim mieszkańcom Gorlic) prokurator zarzucił nabycie na terytorium Republiki Czeskiej znacznej ilości środków odurzających (848,92 grama) w postaci ziela konopi i ich następne przemieszczenie do Polski w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest o przestępstwo z art.55 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Obydwaj nadal pozostają w tymczasowym areszcie. < Więcej..>

Utworzono: 2015-04-20 godz: 09:05:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Nowe śledztwo o zabójstwo.

W dniu 10 kwietnia 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa do jakiego doszło w dniu 9 kwietnia w mieszkaniu przy ul. Browarnej w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2015-04-14 godz: 15:16:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie 6-cio miesięcznej Madzi z Brzeznej.

W dniu dzisiejszym Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu zakończył kolejną głośną medialnie sprawę.
Do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu skierowano akt oskarżenia przeciwko rodzicom półrocznej Madzi oraz 67-letniemu Markowi H. Rodzicom zarzucono znęcanie się nad dzieckiem w okresie od stycznia do 16 kwietnia 2014r., połączonym ze szczególnym okrucieństwem, poprzez nieprawidłowe odżywianie dziecka oraz zaniechanie zapewnienia mu profesjonalnej opieki medycznej, czym, pomimo ciążącego na nich obowiązku opieki narazili ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia wskutek niedożywienia i skrajnego wyniszczenia jej organizmu, wskutek czego doprowadzili do nieumyślnego spowodowania jej śmierci w dniu 16 kwietnia 2014 roku. < Więcej..>

Utworzono: 2015-04-07 godz: 15:20:15

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kolejny młodociany przestępca oskarżony.

W dniu 31 marca 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko bezrobotnemu, 20-letniemu mieszkańcowi Witowic Górnych, Sebastianowi P. który w dniach 2 i 4 lutego 2015r. grożąc swoim najbliższym pozbawieniem życia i stosując wobec nich siłę, usiłował doprowadzić ich do wydania mu pieniędzy w różnych kwotach, a także groził im - już jako świadkom - chcąc wymusić zmianę ich zeznań. < Więcej..>

Utworzono: 2015-04-03 godz: 08:53:08

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Młodociany sprawca napadu pobicia na tle narodowościowym i rasowym oskarżony.

W dniu 20 marca 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu mieszkańcowi Krynicy, uczniowi szkoły zawodowej Mateuszowi C. który w dniu 6 grudnia 2014r. pobił w Krynicy na tle narodowościowym i rasowym 56 letniego obywatela Sri Lanki, na stałe mieszkającego w Polsce. < Więcej..>

Utworzono: 2015-03-25 godz: 12:33:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kolejni groźni przestępcy oskarżeni.

W dniu 16 marca 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko dwom 24-letnim mieszkańcom Nowego Sącza Dawidowi P. i Grzegorzowi K., którzy w dniu 8 listopada 2014r. pobili w jednym z mieszkań w Nowym Sączu, jego 42-letniego właściciela a następnie (Grzegorz K. wraz z inną jeszcze osobą), dokonali kradzieży różnych przedmiotów stanowiących jego własność, a w tym telewizora, telefonu komórkowego, portfela wraz z dokumentami i pieniędzmi, powodując szkodę w wysokości 1 500 zł. Natomiast na skutek pobicia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia - kija bejsbolowego - pokrzywdzony doznał złamań w obrębie twarzy i klatki piersiowej oraz krwiaka gałki ocznej. < Więcej..>

Utworzono: 2015-03-19 godz: 10:38:10

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza VI konkurs na pracę pt. "Mediacja w zmienionym modelu postępowania karnego".

Warunki konkursu:
- objętość opracowania: max 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami);
- termin nadesłania pracy: 30 września 2015 r.;
- adres: Lidia.Mazowiecka@pg.gov.pl < Więcej..>

Utworzono: 2015-03-15 godz: 21:25:21

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo o usiłowanie zabójstwa zakończone.

W dniu 11 marca 2015r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu zakończyła skierowaniem do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu aktu oskarżenia, sprawę głośnego śledztwa o usiłowanie zabójstwa w dniu 25 czerwca 2014r. w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2015-03-12 godz: 21:21:21

Kampania edukacyjna "Nie daj się zrobić w słupa".

26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. "Nie daj się zrobić w słupa". W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, bierze również Prokuratura Generalna. < Więcej..>

Utworzono: 2015-02-25 godz: 14:30:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kolejne wielkie śledztwo o narkotyki zakończone.

W ostatnim czasie Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu zakończył kolejną wielką sprawę o obrót środkami odurzającymi. Akt oskarżenia skierowano tym razem do Sądu Okręgowego w Katowicach. < Więcej..>

Utworzono: 2015-02-09 godz: 11:00:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo w sprawie targnięcia się na własne życie 30-letniego mieszkańca Tylicza.

Prokuratura Rejonowa w Muszynie pod sygn. akt Ds.67/15/Sp prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia 30-letniego mieszkańca Tylicza, do targnięcia się w dniu 29 stycznia 2015r. na własne życie. < Więcej..>

Utworzono: 2015-02-09 godz: 11:03:11

KOMUNIKAT: Śledztwa o narkotyki.

W ostatnim czasie w okręgu nowosądeckim przeprowadzono kilka poważnych śledztw o nielegalne posiadanie i obrót środkami odurzającymi, i tak: < Więcej..>

Utworzono: 2015-02-06 godz: 12:39:12

KOMUNIKAT: Najważniejsze sprawy w miesiącu grudniu 2014 i styczniu 2015r.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu pod sygn. akt 1 Ds. 38/15 S prowadzi, po wskazaniu jej przez Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania w dniu 23 grudnia 2014r. śmierci 78-letniej pacjentki w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej SP ZOZ w Limanowej to jest o przestępstwo z art.155 kk. Jednocześnie śledztwem objęto także wątki możliwego wykonywania przez lekarzy tego Oddziału czynności w stanie nietrzeźwości, a następnie samowolnego oddalenia się z miejsca pracy, czym mogli oni spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia m.in.tej pacjentki, czyli o czyny z art.160 § 2 kk i z art.231 § 1 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2015-02-05 godz: 12:35:00

KOMUNIKAT: Wezwanie osób pokrzywdzonych przestępczą działalnością podejrzanej Doroty Król.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu nadzoruje, prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, śledztwo V Ds 12/14/Sp/c p-ko Dorocie Król podejrzanej o popełnienie przest. z art.286§1kk w zw. z art.91§1kk polegających na doprowadzeniu szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez pozyskiwanie środków pieniężnych w zamian za wysoką prowizję, kiedy nie miała zamiaru ani możliwości spłaty zobowiązań. < Więcej..>

Utworzono: 2015-01-12 godz: 14:09:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Napad rabunkowy w Jabłonce.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi postępowanie o sygnaturze 1 Ds. 1284/14/Sp w sprawie napadu rabunkowego w dniu 30.10.2014 r. na właściciela kantoru wymiany walut w Jabłonce w pobliżu przejścia granicznego w Chyżnem tj. o przest. z art. 280 § 1 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2014-12-02 godz: 14:43:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Usiłowanie zabójstwa w Nowym Sączu.

W dniu 17 października 2014 r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa, do którego doszło na terenie Nowego Sącza w nocy z 15/16 października 2014 r. < Więcej..>

Utworzono: 2014-11-04 godz: 14:57:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zabójstwo w Zakopanem.

W dniu 12.08.2014 r. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa w dniu 11.08.2014 r. 16-letniego chłopca, którego zwłoki zostały znalezione w rejonie leśnym na odcinku Zakopane-Brzeziny tj. o przest. z art. 148 § 1 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2014-09-16 godz: 12:14:12

KOMUNIKAT WYCOFANY: dotyczący Marka H.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu nadzoruje prowadzone przez KWP w Krakowie śledztwo V Ds. 25/14/Sp(c) przeciwko m.in. Markowi H. podejrzanemu m.in. o udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o przestępstwo z art. 58.2 Ustawy z dnia 05 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty. < Więcej..>

Utworzono: 2014-06-30 godz: 11:22:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo w sprawie przygotowania do uprowadzenia dla okupu w łącznej kwocie 4 mln złotych dwóch młodych mężczyzn - synów znanych podhalańskich biznesmenów.

W sprawie tej zatrzymano w dniu 26.02.2014 r. trzech mężczyzn, którym przedstawiono zarzuty uczestniczenia w przygotowaniu do wzięcia i przetrzymywania zakładników, celem zmuszenia do zapłacenia okupów w wysokości 3 mln złotych i 1 mln złotych tj. przest. z art. 252§ 3 kk. Przygotowania do porwania trwały od kilku miesięcy, co najmniej od października 2013 r. i polegały na zakupie paralizatorów, gazu łzawiącego, kajdanek, kominiarek oraz środków łączności w postaci telefonów komórkowych i kart sim, obserwacji potencjalnych pokrzywdzonych, celem zebrania informacji o rozkładzie ich zajęć, wytypowania miejsc ukrycia i przetrzymywania zakładników oraz ukrycia pieniędzy pochodzących z okupu, a także opracowania planu przestępstwa uwzględniającego podział ról pomiędzy poszczególnych podejrzanych i pojazdy służące do przemieszczania się. < Więcej..>

Utworzono: 2014-03-10 godz: 09:18:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu oraz podległe Prokuratury Rejonowe będą uczestniczyć w obchodach Dnia i Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22 lutego i 24 lutego - 1 marca 2014 r.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach 24 lutego do 28 lutego osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji, udzielanych przez prokuratorów w trakcie dyżurów pełnionych w siedzibach poszczególnych prokuratur rejonowych. < Więcej..>

Utworzono: 2014-02-05 godz: 14:00:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie usiłowania zabójstwa.

Prokuratura Rejonowa w Muszynie w dniu 9.09.2013 r. skierowała akt oskarżenia przeciwko Kacprowi Ch. podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa swojego brata w Piwnicznej Zdroju w dniu 26.01.2013r. < Więcej..>

Utworzono: 2013-10-02 godz: 11:55:11

KOMUNIKAT Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w odpowiedzi na artykuł Jerzego Wideł "Prokuratorzy! Wara od spółdzielni", opublikowany w Dobrym Tygodniku Sądeckim w dniu 22.08.2013 r.

Opisany powyżej artykuł nie tylko wyjątkowo krytycznie odnosi się do działań podejmowanych przez nowosądeckich prokuratorów wobec członków zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu, ale również zawiera szereg sformułowań i inwektyw pod adresem prokuratorów, których celem jest okazanie im lekceważenia i poniżenie ich w oczach opinii publicznej. < Więcej..>

Utworzono: 2013-08-30 godz: 10:07:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie aktów wandalizmu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Prokuratura Rejonowa w Zakopanem skierowała w dniu 31.07.2013 r. do tamt. Sądu akt oskarżenia p-ko sprawcy aktów wandalizmu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, < Więcej..>

Utworzono: 2013-08-28 godz: 12:30:12

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w odpowiedzi na artykuł "Limanowa. Państwo nęka dziecko." opublikowany w Gazecie Krakowskiej Nr 161 (19862) z dnia 12 lipca 2013 roku

Wzmiankowany artykuł, krytycznie odnosząc się do zasadności i sposobu prowadzenia postępowania w sprawie 13-letniego mieszkańca Limanowej, który pozostawił rower na klatce schodowej i który w ten sposób miał stworzyć zagrożenie dla osób poruszających się schodami wewnątrz wielorodzinnego budynku mieszkalnego, sprzecznie z rzeczywistością wskazuje na wszczęcie śledztwa w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Limanowej, jej aktywny udział w tym postępowaniu, jak również występowanie w tym postępowaniu 13-latka w charakterze podejrzanego. < Więcej..>

Utworzono: 2013-07-12 godz: 15:11:00

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Napad na bank - akt oskarżenia.

W dniu 25.05.2013 r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Szymonowi J. o to, że w dniu 20 grudnia 2011 r. w Nowym Sączu w siedzibie filii Banku Spółdzielczego w Piwnicznej Zdroju przy ulicy Kunegundy, po wejściu do wnętrza banku z zamaskowaną twarzą, przedmiotem przypominającym broń doprowadził pracowników banku do stanu bezbronności, po czym zabrał gotówkę w kwocie 26.230 zł tj. o przest. z art. 280§1 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2013-06-03 godz: 13:22:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Dożywocie za zabójstwo żony.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 23 kwietnia 2013 r. utrzymał w mocy wyrok tut. Sądu Okręgowego, na mocy którego Stanisław W. za zabójstwo swej żony został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. < Więcej..>

Utworzono: 2013-05-13 godz: 13:08:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko osobom, które wprowadzały do obrotu znaczne ilości narkotyków.

W dniu 15 października 2012 roku Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu mężczyznom, którzy w okresie od stycznia 2011 do kwietnia 2012 roku na terenie Nowego Sącza wprowadzili do obrotu znaczne ilości narkotyków. < Więcej..>

Utworzono: 2012-10-17 godz: 10:54:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Międzynarodowy Dzień Mediacji.

W ramach corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 18 października 2012 Prokuratura Generalna organizuje konferencję pt.: "Mediacja karna jako instytucja ważna dla pokrzywdzonego". < Więcej..>

Utworzono: 2012-10-05 godz: 11:32:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Nowego Sącza i Starego Sącza.

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która na terenie Nowego Sącza i Starego Sącza zajmowała się udzielaniem pożyczek na wysoki procent, a nadto członkowie tej grupy handlowali bronią.

Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Sączu od 8.07.2012 r., przy czym w dniu 20.09.2012 r. doszło do zatrzymania czterech członków tejże grupy przestępczej. Trzem z nich przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się udzielaniem lichwiarskich pożyczek, dokonywaniem przestępstw o charakterze rozbójniczym, a także handlu bronią z art. 258 §1 kk oraz art.304 kk w zw. z art. 65§1 kk, a jednej osobie zarzut handlu bronią z art. 263§1 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2012-09-26 godz: 09:18:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Komunikat w sprawie ekstradycji Aleksandra I.

Nowy Sącz. W dniu 4.01.2012 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zastosował wobec Aleksandra I. areszt ekstradycyjny na okres 40 dni. < Więcej..>

Utworzono: 2012-01-09 godz: 12:57:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Ekstradycji Aleksandra I. - obywatela Rosji

W dniu 1.01.2012 r. na terenie Zakopanego został zatrzymany Aleksandr I., obywatel Rosji, były I zastępca szefa Prokuratury Okręgu Moskwy. Był on poszukiwany na podstawie międzynarodowego listu gończego za przestępstwa korupcyjne i oszustwo popełnione na terenie Rosji. < Więcej..>

Utworzono: 2012-01-03 godz: 10:00:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie "ukraińskich praw jazdy".

Do Sądu Rejonowego w Nowym Targu został skierowany kolejny już akt oskarżenia dotyczący "ukraińskich praw jazdy". < Więcej..>

Utworzono: 2011-12-20 godz: 14:28:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: 25 lat za zabicie dziadka.

Na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojego dziadka został skazany Kamil B. Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku w dniu 30.11.2011r. < Więcej..>

Utworzono: 2011-12-19 godz: 12:08:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kolejny akt oskarżenia w sprawie „ukraińskich” praw jazdy.

Nowy Sacz. W dniu 16 listopada Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przesłała do sądu kolejny akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, które wyłudziły lub usiłowały wyłudzić w starostwach na terenie Podhala poświadczenia nieprawdy w postaci polskich praw jazdy w oparciu o ukraińskie prawa jazdy uzyskane nielegalnie na terenie Ukrainy - bez uczestniczenia w kursie teoretycznym i praktycznym i bez zaliczenia egzaminu. < Więcej..>

Utworzono: 2011-11-17 godz: 10:37:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie podsłuchu w siedzibie Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu.

Zakopane. Aktem oskarżenia zakończyła się prowadzona przez Prokuraturę Rejonową w Zakopanem sprawa "podsłuchu" w siedzibie Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu. < Więcej..>

Utworzono: 2011-11-03 godz: 12:06:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie opcji walutowych

Nowy Sacz. W dniu 29.06.2011 r. tut. prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi N. – byłemu dyrektorowi d/s ekonomicznych i członkowi zarządu Zakładu Maszyn Górniczych „Glinik” w Gorlicach, oskarżając go o przestępstwo nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym tj. o przest. z art. 296§1 kk w zw. z art. 12 kk oraz art. 296§3 kk w zw. z art.12 kk.
< Więcej..>

Utworzono: 2011-06-30 godz: 10:33:10

KOMUNIKAT dotyczący „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”

Informujemy, że w czasie trwania Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 21-26 lutego 2011 r. w Filii Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Nowym Sączu przy ulicy Śniadeckich 10A, codziennie w godzinach od 16.30 do 17.30 dyżury pełnić będą przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, udzielając bezpłatnych informacji prawnych oraz pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym. < Więcej..>

Utworzono: 2011-02-18 godz: 13:22:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: informacje na temat inwestycji na Kicarzu w Piwnicznej Zdroju.

W odpowiedzi na pojawiające się w lokalnych mediach informacje na temat inwestycji na Kicarzu w Piwnicznej Zdroju, przedstawiające w sposób nierzetelny stan postępowań administracyjnych dotyczących tej inwestycji, wyjaśniamy: < Więcej..>

Utworzono: 2011-02-16 godz: 12:25:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi

W grudniu 2010 r. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi Robertowi R., który pracując w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na terenie Nowego Sącza – która to placówka posiadała umowę o refundację leków z NFZ, w ramach swojej prywatnej praktyki wystawiał recepty na pacjentów posiadających uprawnienia inwalidy wojennego, które zaopatrywał pieczątką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a które następnie były realizowane w aptekach, przez co doprowadził Małopolski Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 191.406,62 zł tj. o przest. z art. 286 § 1 kk i art. 271 §1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 91 § 1 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2010-12-28 godz: 12:15:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia przeciwko gangowi "Zulusa".

Nowy Sącz. W dniu 30.06.2010 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała akt oskarżenia p-ko założycielowi i 23 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie Nowego Sącza od października 2004 r., która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków. < Więcej..>

Utworzono: 2010-07-01 godz: 13:12:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie gorlickiej rafinerii.

Nowy Sącz. W dniu 30.06.2010 r. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem byłym członkom zarządu Rafinerii Glimar w Gorlicach, zarzucając im niegospodarność tj. przest. z art. 296 § 3 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2010-07-01 godz: 13:50:13

SPROSTOWANIE do artykułu zamieszczonego w Gazecie Krakowskiej.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe /Dz.U. z dnia 7.02.1984 r. z późniejszymi zmianami/ zwróciliśmy się do Redaktora Naczelnego Gazety Krakowskiej o opublikowanie sprostowania wiadomości nieścisłych i nieprawdziwych, które zostały zawarte w artykule redaktor Iwony Kamieńskiej zatytułowanym: "Temida jest ślepa na grzechy Vip-ów", z dnia 22.01.2010 r. < Więcej..>

Utworzono: 2010-02-09 godz: 10:01:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Grupa zbrojna.

Nowy Sącz. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu nadzoruje prowadzone wspólnie przez Straż Graniczną i Centralne Biuro Śledcze postępowanie karne przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w okresie od września 2009 r. na terenie Podhala i Śląska, zajmującej się handlem bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, handlem ludźmi oraz handlem narkotykami w tym marihuaną, amfetaminą i tabletkami extazy. < Więcej..>

Utworzono: 2010-02-08 godz: 09:13:09

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie wybuchu gazu w Nowym Targu.

Nowy Targ. W grudniu 2009 r. Prokurator Rejonowy w Nowym Targu skierował do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu pracownikom Pogotowia Gazowego w Nowym Targu < Więcej..>

Utworzono: 2010-01-13 godz: 10:19:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie rozprowadzania narkotyków na terenie Krynicy.

Nowy Sącz. W grudniu 2009 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował trzy akty oskarżenia do Sądu Rejonowego w Muszynie i w Nowym Sączu, które objęły łącznie 36 osób oskarżonych o przestępstwa związane z rozprowadzaniem i nabywaniem narkotyków na terenie Krynicy. < Więcej..>

Utworzono: 2009-12-29 godz: 13:37:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie nielegalnej produkcji śliwowicy łąckiej.

Nowy Sącz. W dniu 18.12.2009 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Rejonowego w Limanowej akt oskarżenia przeciwko 7 mężczyznom, którzy brali udział w nielegalnej produkcji oraz sprzedaży alkoholu w postaci „śliwowicy”, „wiśniówki”, „gruszkówki”, „malinówki”, „jabłkówki” i „żytka”. < Więcej..>

Utworzono: 2009-12-22 godz: 13:59:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie zabójstwa

Nowy Sącz. W dniu 2.12.2009 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko Pawłowi M. o przest. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 25 § 2 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2009-12-07 godz: 12:52:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Oszukiwali metodą „ na wnuczka”.

Nowy Sącz. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom Rafałowi Z. i Rafałowi B., którzy w okresie od października 2008 r. do połowy lutego 2009 r. dokonali szeregu oszustw na terenie całej Polski, wykorzystując naiwność i łatwowierność wielu osób zwłaszcza ludzi starszych. < Więcej..>

Utworzono: 2009-11-02 godz: 11:20:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Kary dla przemytników.

Nowy Sącz. Przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu zakończył się proces przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od marca 2005 r. do maja 2008 r. z terenu Nowego Sącza i Krakowa przemycała na zachód papierosy bez polskich znaków akcyzy - o skierowaniu w tej sprawie aktu oskarżenia informowaliśmy w styczniu 2009 r. < Więcej..>

Utworzono: 2009-10-21 godz: 14:12:14

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Sądowy finał sprawy fałszowania monet.

Kraków. Sąd Okręgowy w Krakowie w dniu 29.09.2009 r. skazał Krzysztofa W. oraz jego brata Ryszarda W. za przestępstwa z art. 310 § 1 kk i inne polegające na fałszowaniu monet o nominale 5 zł / o sprawie informowaliśmy na naszej stronie internetowej w grudniu 2008 r./ na kary: < Więcej..>

Utworzono: 2009-10-07 godz: 10:30:10

SPROSTOWANIE do artykułów zamieszczonych w Gazecie Krakowskiej.

Sprostowanie. W związku z artykułami Grzegorza Mędrzyckiego zatytułowanymi : „Nowy Sącz: zginął, bo żona oblała go spirytusem i podpaliła”, z dnia 9.07.2009 r. oraz „Była niepoczytalna, kiedy podpaliła męża – stwierdzili biegli psychiatrzy” z dnia 10.07.2009 r., zwróciliśmy się o sprostowanie wiadomości nieścisłych i nieprawdziwych, które zostały zawarte w tych artykułach , o następującej treści: < Więcej..>

Utworzono: 2009-07-17 godz: 12:36:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Nielegalny komis samochodowy.

Nowy Sącz. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu pod koniec czerwca 2009 r. skierował do sądu dwa akty oskarżenia dotyczące zorganizowania i sprzedaży na terenie Polski, w jednej w podsądeckich miejscowości, samochodów używanych, sprowadzanych z Włoch, bez zarejestrowania działalności gospodarczej w Polsce i odprowadzania należnego z tego tytułu podatku od towarów i usług, a także podatku akcyzowego. < Więcej..>

Utworzono: 2009-07-07 godz: 13:00:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zabójstwo w Nowym Sączu.

Nowy Sącz. W dniu 18 czerwca 2009r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Grażynie S. < Więcej..>

Utworzono: 2009-06-25 godz: 11:20:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Hala sportowa w Muszynie

Nowy Sącz. W dniu 23 czerwca Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował akt oskarżenia, w którym sformułował zarzuty przeciwko osobom uczestniczącym w procesie budowy hali sportowej w Muszynie w 2006r. < Więcej..>

Utworzono: 2009-06-25 godz: 11:28:33

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Zabójstwo w Gorlicach

Nowy Sącz. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował w dniu 18.06.2009 r. do sądu akt oskarżenia przeciwko Januszowi W. zarzucając mu znęcanie się nad pokrzywdzoną w okresie 2 lat poprzedzających zabójstwo oraz pozbawienie jej życia w dniu 10 października 2008 r. poprzez uderzanie jej po ciele narzędziem tępym w postaci kuli ortopedycznej lub kości zwierzęcej i spowodowanie obrażeń głównie w obrębie głowy, które skutkowały zgonem tj. o przest. z art. 148§1 kk i art. 207§1 kk i art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk i przy zastosowaniu art. 31§2 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2009-06-22 godz: 10:56:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Agresywni kibice

Nowy Sącz. W związku z zamieszkami na terenie Nowego Sącza w nocy z 9 na 10 czerwca 2009 r., w czasie których agresywny tłum zakłócał porządek publiczny oraz dopuszczał się gwałtownych zamachów na mienie i na funkcjonariuszy policji, zatrzymano między innymi trzy osoby : Michała Sz. , Karola R. i Pawła G., którym prokurator przedstawił zarzuty, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w miejscu publicznym i bez powodu, okazując rażące lekceważenie dla porządku prawnego, dopuścili się czynnej napaści na funkcjonariuszy policji w ten sposób, że rzucali w ich kierunku kamieniami, koszami na śmieci, butelkami oraz elementami ławek, powodując u czterech policjantów obrażenia ciała, a także wyzywali ich słowami obelżywymi i przemocą oraz groźbami zmuszali policjantów do zaniechania wykonania prawnych czynności służbowych tj. o przest. z 223 kk i art. 224 § 2 kk i art. 157§2 kk i art. 226§1 kk w zw. z art. 57a§1 kk i w zw. z art. 11§2 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2009-06-15 godz: 12:26:12

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Lekarz stomatolog wyłudzał pieniądze z NFZ

Nowy Sącz. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu w dniu 8 czerwca 2009 r. skierował akt oskarżenia przeciwko lekarzowi stomatologowi z rejonu limanowskiego, który od 2000 r. do 2006 r., prowadząc prywatną praktykę lekarską, wprowadzał Narodowy Fundusz Zdrowia w błąd co do faktu świadczenia usług stomatologicznych na rzecz konkretnych pacjentów, przedstawiając poświadczające nieprawdę zestawienia i rachunki – będące podstawą rozliczeń - podczas gdy w rzeczywistości nie wykonywał żadnych zabiegów na rzecz tych pacjentów, przez co doprowadził NFZ do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. < Więcej..>

Utworzono: 2009-06-10 godz: 11:07:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Oszuści internetowi oskarżeni.

Nowy Sącz. W dniu 5 czerwca 2009 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Rejonowego w Gorlicach akt oskarżenia przeciwko Januszowi R. i Pawłowi N oraz Andrzejowi W. oskarżając ich o szereg oszustw, których dopuścili się za pośrednictwem portali internetowych „otomoto.pl”, „autotrader.pl” i „motogratka.pl” w okresie od 4 stycznia 2008 r. do lipca 2008 r. w ten sposób, że wprowadzali potencjalnych nabywców samochodów w błąd co do zamiaru i możliwości dostarczenia oferowanych na tych portalach pojazdów i doprowadzali ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci zaliczek na poczet przyszłych transakcji, do których jednak nie dochodziło. < Więcej..>

Utworzono: 2009-06-08 godz: 10:00:10

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Usiłowanie gwałtu

Zakopane. W dniu 22 maja 2009 r. Prokurator Rejonowy w Zakopanem skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Ż. < Więcej..>

Utworzono: 2009-06-03 godz: 13:50:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Plantacja konopi indyjskich

Nowy Sącz. W dniu 24 maja 2009 r. na terenie Nowego Sącza ujawniono plantację konopi indyjskich w ilości 152 roślin. < Więcej..>

Utworzono: 2009-06-03 godz: 14:00:13

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Nielegalne posiadanie broni i amunicji.

Nowy Sącz. Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu skierował w dniu 29 kwietnia 2009 r. do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, zarzucając im nielegalne posiadanie broni palnej w postaci karabinu bocznego, wykonanego sposobem samodziałowym na bazie karabinka pneumatycznego, a także karabinu bocznego zapłonu produkcji chińskiej oraz prawie 400 sztuk naboi bocznego zapłonu do tej broni. < Więcej..>

Utworzono: 2009-05-13 godz: 11:40:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Wypadek ze skutkiem śmiertelnym.

Nowy Targ. W dniu 29 kwietnia 2009 r. Prokurator Rejonowy w Nowym Targu złożył w sądzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Władysława K. podejrzanego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym na terenie Sieniawy w dniu 27 kwietnia 2009 r. < Więcej..>

Utworzono: 2009-05-12 godz: 11:40:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

Gorlice. Prokurator Rejonowy w Gorlicach skierował w dniu 4.05.2009 r. do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, którzy w dniu 15.12.2008 r. na terenie Gorlic, w jednym z tamtejszych lokali, dokonali pobicia innego mężczyzny w ten sposób, że zadawali mu uderzenia pięściami po głowie i kopali po całym ciele, zadawali ciosy skutkujące uderzaniem jego głowy w ścianę i o podłogę oraz uderzali głową pokrzywdzonego trzymaną w rękach o ścianę i o kolano, a także zadawali mu uderzenia głową w jego głowę, w następstwie czego pokrzywdzony wskutek odniesionych obrażeń głównie czaszkowomózgowych zmarł w dniu 19.12.2008 r. tj. o przest. z art. 158§3 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2009-05-12 godz: 11:45:11

KOMUNIKAT RZECZNIKA: Woźnica z Gubałówki oskarżony...

Zakopane.W dniu 8 maja 2009 r. Prokurator Rejonowy w Zakopanem skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Wacławowi L. < Więcej..>

Utworzono: 2009-05-11 godz: 12:30:12

SPROSTOWANIE do artykułu zamieszczonego w Gazecie Krakowskiej.

W związku z artykułem Jerzego Wideł zatytułowanym „Prokurator postawił artyście 213 zarzutów – żaden nie był prawdziwy”, który ukazał się w dniu 16.01.2009 r. w Gazecie Nowosądeckiej, zwróciliśmy się do redaktora naczelnego Gazety Krakowskiej o opublikowanie sprostowania wiadomości nieścisłych i nieprawdziwych, zawartych w tej publikacji. < Więcej..>

Utworzono: 2009-02-09 godz: 13:15:13

SPROSTOWANIE do artykułów zamieszczonych w Gazecie Krakowskiej.

W związku z artykułami redaktor Iwony Kamieńskiej w Gazecie Krakowskiej zatytułowanymi: „Długie potyczki z Temidą polityka PO z Małopolski”, z dnia 20.01.2009 r. oraz „Sprawa polityka z Podhala nie została umorzona” z dnia 22.01.2009 r., zwróciliśmy się do redaktora naczelnego tejże gazety o opublikowanie sprostowania informacji nieścisłych i nieprawdziwych. < Więcej..>

Utworzono: 2009-02-04 godz: 12:50:12

KOMUNIKAT dotyczący „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuję, że w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2009 roku w ramach „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” dyżurni prokuratorzy prokuratur rejonowych okręgu nowosądeckiego będą udzielali informacji o przysługujących uprawnieniach osobom pokrzywdzonym – ofiarom przestępstw. < Więcej..>

Utworzono: 2009-02-02 godz: 11:10:11

SPROSTOWANIE do artykułu Gazety Codziennej "Fakt"

W związku z artykułem„Zabił żonę z zazdrości”, autorstwa Małgorzaty Gleń, który ukazał się w Gazecie Codziennej „Fakt” w dniu 10.11.2008 r. zwróciliśmy się do redaktora naczelnego tejże gazety o opublikowanie sprostowania wiadomości nieścisłych i nieprawdziwych, które zostały zawarte w tym artykule. < Więcej..>

Utworzono: 2009-01-21 godz: 13:20:13

PRZEMYT PAPIEROSÓW

W dniu 30.12.2008 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od marca 2005 r. do maja 2008 r. zajmowała się na terenie Nowego Sącza i Krakowa dokonywaniem przestępstw karno - skarbowych z art. 65§1 kks oraz 91§1 kks, polegających na nabywaniu i przewożeniu za granicę, głównie do Niemiec, wyrobów akcyzowych w postaci papierosów różnych marek, w ilościach wskazujących na przeznaczenie do działalności gospodarczej. < Więcej..>

Utworzono: 2009-01-21 godz: 13:27:17

FAŁSZYWE MONETY

W dniu 15.12.2008 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko braciom Krzysztofowi W. i Ryszardowi W., którzy na terenie Krakowa w warunkach domowego warsztatu ślusarskiego sfałszowali znaczne ilości monet o nominale 5 zł. < Więcej..>

Utworzono: 2008-12-17 godz: 08:30:08

Minister Sprawiedliwości z wizytą w Muszynie

W dniu 12.09.2008r. z wizytą w Muszynie przebywał Minister Sprawiedliwości profesor Zbigniew Ćwiąkalski. < Więcej..>

Utworzono: 2008-11-24 godz: 08:08:08

Fikcyjny remont stajni w Stadninie koni huculskich w Gładyszowie

W dniu 26.06.2008 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do Sądu Rejonowego w Gorlicach akt oskarżenia przeciwko Włodzimierzowi K. – byłemu dyrektorowi Stadniny Koni Huculskich w Gładyszowie oraz przeciwko Tadeuszowi B. i Danielowi G. – prezesom jednej z gorlickich firm budowlanych ,zarzucając im doprowadzenie Agencji Nieruchomości Rolnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 116 159,75 zł w postaci dopłaty do inwestycji „remont stajni wraz z infrastrukturą”, przeprowadzenie fikcyjnego przetargu na tą inwestycję , zawarcie fikcyjnej umowy o roboty budowlane z wykonawcą oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentacji księgowej będącej podstawą wypłaty środków z Agencji Nieruchomości Rolnych – współ finansującej przedsięwzięcie tj. o przestępstwa z art. 305 § 2 kk i art. 271§ 1 i 3 kk i art. 286§1 kk w zw. z art. 12 kk i inne. < Więcej..>

Utworzono: 2008-07-04 godz: 00:00:13

Zabójstwo na Magurze.

W dniu 9.06.2008 r. Prokurator Okręgowy skierował do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu akt oskarżenia p-ko Janowi P. zarzucając mu, że w dniu 24.09.2004 r. na terenie Magury Małastowskiej rejonu gorlickiego, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia Grażyny O. uderzył ją kilkakrotnie w głowę nieustalonym przedmiotem powodując obrażenia głównie w okolicy głowy skutkujące zgonem tj. o przest. z art. 148§1 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2008-06-10 godz: 10:00:10

Nadużycie stanowiska z korupcją w tle

W dniu 11.12.2002 r. Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował do sądu akt oskarżenia między innymi p-ko Gerardowi P. ,Teodorowi M. i Krzysztofowi L. ? urzędnikom Wydziału Mostów w Oddziale Południowo Wschodnim Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych , zarzucając im popełnienie szeregu przestępstw związanych z pełnioną przez nich funkcją przy realizacji remontów między innymi : wiaduktu nad drogą wojewódzką nr. 975 w Nowym Targu w ciągu drogi krajowej Zakopane-Rabka /Zakopianki/ oraz mostu przez rzekę Czarny Dunajec w ciągu drogi krajowej nr. 95 w Nowym Targu tj. o przest. z art. 231§2 kk. < Więcej..>

Utworzono: 2008-02-26 godz: 00:00:00

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje, że w dniach od 22 lutego do 29 lutego 2008 roku w ramach "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" dyżurni prokuratorzy prokuratur rejonowych okręgu nowosądeckiego będą udzielali informacji o przysługujących uprawnieniach osobom pokrzywdzonym - ofiarom przestępstw. < Więcej..>

Utworzono: 2008-02-05 godz: 14:00:13

Wyniki sekcji zwłok niedźwiedzia

Prokurator Rejonowy w Zakopanem zarządził badania pośmiertne zwłok niedźwiedzia w sprawie Ds.2305/07 dotyczącej zabicia tego zwierzęcia na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w dniu 21.10.2007 r. < Więcej..>

Utworzono: 2007-11-20 godz: 12:00:00

2 osoby oskarżone o organizację nielegalnego "przerzutu" osób przez granicę

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu w dniu 29.06.2007 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Targu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi N. i Markowi M. jako oskarżonym o popełnienia przestępstwa z art. 264 § 3 kk związanego z organizowaniem nielegalnego ?przerzutu? osób za wschodniej granicy do państw Europy Zachodniej. < Więcej..>

Utworzono: 2007-06-29 godz: 11:05:32