Wydział VII Budżetowo - Administracyjny


Dyrektor Finansowo - Administracyjny :
Maria Wesołowska
tel. 18 41 41 040

Główna księgowa :
Małgorzata Dziedzic
tel. 18 41 41 047

Zadania Wydziału obejmują następujące sprawy:
 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
 2. prowadzenie rachunkowości;
 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych;
 4. obsługi administracyjno-gospodarczej;
 5. prowadzenie inwestycji i remontów;
 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowe;
 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 8. obsługę biura podawczego;
 9. prowadzenie archiwum zakładowego;
 10. prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych;
 11. prowadzenie biblioteki Prokuratury Okręgowej;