Samodzielny X Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych


Działem kieruje :
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 18 41 41 038

Zadania Działu obejmują:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej.

W skład Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Kancelaria Tajna w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu oraz Oddziały Kancelarii Tajnej w:
 1. Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu;
 2. Prokuraturze Rejonowej w Nowym Targu;
 3. Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem;
 4. Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach;
 5. Prokuraturze Rejonowej w Limanowej;
 6. Prokuraturze Rejonowej w Muszynie.
Kancelarią Tajną kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, który koordynuje także pracę Oddziałów Kancelarii Tajnej, zaś jego pracę bezpośrednio nadzoruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.