Samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego


Audytor wewnętrzny:
Jadwiga Kucharska
tel. 18 41 41 036

Zakres działania:

  • wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885);
Audytor wewnętrzny w zakresie wykonywania swoich obowiązków służbowych podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.