Samodzielne Stanowisko Pracy inspektora ds. obronnych


Starszy inspektor ds. obronnych:
Stanisław Niemiec
tel. 18 41 41 062

Zakres działania:

  • zapewnia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 461) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

Podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.