Inspektor Ochrony Danych


Inspektor Ochrony Danych:
Luiza Pamirska-Oracz
tel. 18 41 41 073
e-mail: iod@nowy-sacz.po.gov.pl

Zakres działania:

  • Wykonywanie zadań określonych w art. 37 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i podległych prokuraturach rejonowych.
  • Wykonywanie zadań określonych w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125), w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i podległych prokuraturach rejonowych.

Podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.