Prokurator Rejonowy :

Tadeusz Cebo

Z-ca Prokuratora Rejonowego :

Sławomir Korbelak


Kierownik sekretariatu :

Jolanta Cyrkowicz