Prokurator Rejonowy :

Barbara Bogdanowicz

Z-ca Prokuratora Rejonowego :

Rafał Porębski


Kierownik sekretariatu :

Małgorzata Gał