Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210 poz. 1257) Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu informuje, że:
- w konkursie udział wzięła:

1. Pani Barbara Agata Bielecka-Kujawa
zam. Tarnów

- kandydatka uzyskał 31 punktów (28 punktów za pytania testowe, 3 za rozwiązanie kazusów)

Kandydat za część zawierającą kazusy nie uzyskał minimalnej ilości 8 pkt wymaganych § 8 Rozporządzenia o którym mowa wyżej.

W związku z powyższym nie zakwalifikowano kandydatki do zatrudnienia na stanowisku asystenta w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu.Prokurator Okręgowy

Janusz Iwiński

JP/dp

(pełny tekst ogłoszenia ...)

Utworzono: 2015-05-04 godz: 15:16:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń