INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia zużyte mienie wg poniższej tabeli:

Lp. Nr inwentarzowy Nazwa Ocena przydatności Data zakupu/przek. Wartość początkowa Proponowana cena sprzed.
1. Dz. 8-80-803-21 Kserokopiarka MITA DC 2560 zużyta 08.06.2001 10.553,00 20,00
2. Dz. XI M poz. 71 Maszyna Optima Sp -24 zużyta 13.09.1993 695,40 5,00
3. Dz. XI M poz. 75 Maszyna Optima Sp -20 zużyta 29.06.1994 524,60 5,00
4. Dz. XI M poz. 95 Maszyna elektryczna Brother zużyta 04.02.1997 829,60 5,00
5. Dz. XI M poz. 103 Maszyna CASIO zużyta 18.12.1997 830,00 5,00


Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761). Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r.(Dz. U. 2010 Nr 114 poz. 761).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 20.05.2015 r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 20.05.2015 r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Adres do korespondencji:
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56 a; 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem " Zużyte składniki majątkowe"
Pokój nr 315


Wskazane składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Rejonowej Gorlicach w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Podstawa Prawna:
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maj 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 761).
- Zarządzenie nr 38/05 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Rejonowej w Gorlicach.

Pełny tekst ogłoszenia

Utworzono: 2015-05-06 godz: 15:30:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń