Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 2016.

W dniach 22 - 26 lutego 2016 r. w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, we wszystkich jednostkach rejonowych okręgu nowosądeckiego zaplanowano dyżury prokuratorów, a informacje o tym zostaną lub zostały już wywieszone w widocznych dla stron miejscach.

W dniach tych, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać szczegółowe informacje m.in. na temat możliwości dochodzenia swoich uzasadnionych roszczeń (w tym majątkowych) w postępowaniach karnych, uzyskania kompensaty za wyrządzone im szkody, możliwości ustanowienia dla nich z urzędu pełnomocników procesowych itp.

Oprócz tego na terenie tych jednostek można będzie zapoznać się z bezpłatnymi broszurami informacyjnymi na temat praw osób pokrzywdzonych a także uzyskać informację na temat adresów organizacji i instytucji zajmujących się lub świadczących taką pomoc.

Informacje o opisanych dyżurach ( data i czas) wywieszone są w widocznych miejscach na drzwiach lub tablicach ogłoszeń w budynkach zajmowanych przez te prokuratury.

Ponadto informacje takie mogą być dostępne na lokalnych portalach informacyjnych, w prasie lub w innych mediach elektronicznych.

Zaprasza się wszystkich zainteresowanych do skorzystania z opisanych porad.

Utworzono: 2016-02-11 godz: 13:23:13

Archiwum wszystkich ogłoszeń