INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załącznika


- Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761 z późn. zm.).

- Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r.(Dz. U 2010 Nr 114 poz.761 z późn. zm.).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761 z późn. zm.). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 29.11.2016r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 29.11.2016r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
Adres do korespondencji:
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56 a
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem " Zbędne i zużyte składniki majątkowe"
Pokój nr 315


Wskazane w załączniku składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.


Podstawa Prawna:
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maj 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010 Nr 114, poz. 761).
- Zarządzenie nr 14/15 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Rejonowej w Limanowej.

Pełny tekst ogłoszenia

Utworzono: 2016-11-15 godz: 13:59:13

Archiwum wszystkich ogłoszeń