III Kongres Nauk Sądowych

Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który zostanie zorganizowany w listopadzie 2017 roku w Warszawie. Celem III KNS jest poprawa jakości, efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych różnych dyscyplin.

Informacja o III Kongresie Nauk Sądowych

Utworzono: 2017-03-02 godz: 00:00:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń