ZAWIADOMIENIE pokrzywdzonych, których adresów nie ustalono o wydanym przez Prokuraturę Rejonową w Zakopanem postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2020r. o umorzeniu śledztwa sygn. PR Ds. 1566.2019

Na podstawie art. 131 § 3 k.p.k. w zw. z art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem zawiadamia pokrzywdzonych, których adresów nie ustalono o wydanym postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2020r. o umorzeniu śledztwa sygn. PR Ds. 1566.2019 w sprawie :

I. nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniej Julii M. w dniu 22 sierpnia 2019 roku w Tatrach Polskich w rejonie szczytu Giewont, rejonu zakopiańskiego, która nastąpiła na skutek porażenia piorunem z dołączającymi się u schyłku życia obrażeniami czaszkowo - mózgowymi - tj. o czyn z art. 155 k.k. na zas. art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec brak ustawowych znamion czynu zabronionego

II. nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniego Jana M. w dniu 22 sierpnia 2019 roku w Tatrach Polskich w rejonie szczytu Giewont, rejonu zakopiańskiego, która nastąpiła na skutek porażenia piorunem z dołączającymi się obrażeniami wielonarządowymi - tj. o czyn z art. 155 k.k. na zas. art. 17 § 2 pkt 1 kpk wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego

III. nieumyślnego spowodowania śmierci Anny Z. w dniu 22 sierpnia 2019 roku w Tatrach Polskich w rejonie szczytu Giewont, rejonu zakopiańskiego, która nastąpiła na skutek porażenia piorunem z dołączającymi się obrażeniami wielonarządowymi - tj. o czyn z art. 155 k.k . na zas. art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. wobec brak ustawowych znamion czynu zabronionego

IV. nieumyślnego spowodowania śmierci Agnieszki P. w dniu 22 sierpnia 2019 roku w Tatrach Polskich w rejonie szczytu Giewont, rejonu zakopiańskiego, która z wysokim prawdopodobieństwem nastąpiła na skutek porażenia piorunem i obrażeń wielonarządowych tj. o czyn z art. 155 k.k. na zas. art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

V. w sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych - pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w okresie od 21 sierpnia 2019 roku do 22 sierpnia 2019 roku w Warszawie poprzez zaniechanie wydania ostrzeżenia meteorologicznego dotyczącego możliwości wystąpienia wyładowań atmosferycznych w masywach górskich, w tym w systemie ALERT Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czym narażono na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wiele osób i czym działano na szkodę interesu publicznego tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art. 160 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. na zas. art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Pełny tekst zawiadomienia

SPROSTOWANIE

W zamieszczonym powyżej Zawiadomieniu wkradł się błąd polegający na omyłkowym wskazaniu sygn. sprawy PR Ds 1566.2019 zamiast prawidłowej PR Ds 1556.2019.

Utworzono: 2020-09-25 godz: 09:35:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń