„Zalety mediacji karnej” - Konkurs Prokuratora Generalnego

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza II konkurs na pracę pt. „Zalety mediacji karnej”.

Warunki konkursu:
1. objętość opracowania: do 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami),
2. termin nadsyłania prac na adres: mazowiecka@ms.gov.pl do 30 września 2011 r.

Dla najlepszej pracy wybranej przez jury w składzie: po jednym przedstawicielu Prokuratora Generalnego, wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny przewidział nagrody książkowe ufundowane przez Prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.
Nagrody zostaną wręczone podczas sesji „Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro”, która będzie transmitowana on-line 20 października 2011 roku z Prokuratury Generalnej.
To już druga edycji konkursu ogłaszanego przez Prokuratora Generalnego z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

W pierwszym konkursie laureatami konkursu na pracę pt. „Dlaczego kieruję sprawy do postępowania mediacyjnego?” zostali:
I. miejsce: Pan Cezary Kąkol – prokurator Prokuratury Rejonowej w Żarach
II. miejsce: Pani Marta Wysocka – Fronczek - doktorantka Instytutu Nauk Prawnych PAN
III. miejsce: Pani Anna Tombek – Knigawka - pracownik cywilny Prokuratury Generalnej
i Pan Wojciech Kotowski - sekretarz redakcji „Prokuratura i Prawo”


Zapraszamy do udziału w konkursie.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej


Pełna treść ogłoszenia


Utworzono: 2011-07-18 godz: 14:52:14

Archiwum wszystkich ogłoszeń