INFORMACJA o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - PR Nowy Sączu

Informuje się, iż Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu posiada przeznaczone do zbycia mienie zbędne i zużyte wg załączonej listy.

- Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761).

- Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 i ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r. (Dz. U 2010 Nr 114 poz.761). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie dokumentów do dnia 14.09.2011r. do godz. 9.00 na podany adres do korespondencji.


Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników mienia, mogą dokonać ich zakupu w terminie do dnia 14.09.2011r. według kolejności zgłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.


Adres do korespondencji:

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 56 a

33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem " Zbędne i zużyte składniki majątkowe"

Pokój nr 300

Wskazane w załączniku nr 1 składniki majątku ruchomego będą do wglądu w Prokuraturze Rejonowej w Nowym Sączu w godz. od 10.00-12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Podstawa Prawna:

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe
Dz. U 2010 Nr 114 poz.761).

- Zarządzenie nr 38/05 Prokuratora Okręgowego w Nowym Sączu w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności lub przedstawienia propozycji dalszego użytkowania i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu.
Ogłoszenie


Utworzono: 2011-08-29 godz: 14:46:14

Archiwum wszystkich ogłoszeń