Wykaz organizacji pozarządowych, samorządowych i kościelnych przyjmujących ofiary przestępstw


 1. Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTINA
  Nowy Sącz pl. Kardynała Wyszyńskiego 3, tel. 18 443-81-52
  Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 10.00 - 14.00
 2. Powiatowy Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  Nowy Sącz ul. Kilińskiego 72 a, tel. 18 440-82-51
  Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 9.00 - 14.00
 3. Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Nowym Sączu
  Nowy Sącz ul. Kilińskiego 72 a, tel. 18 443-82-51
  Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 - 16.00
 4. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
  Nowy Sącz ul. Śniadeckich 10a, tel. 18 449-04-95, 18 449-07-30
  Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 - 15.00
 5. Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej
  Nowy Sącz ul. Kunegundy 11/4 , tel. 18 442-22-71
  przyjmowanie stron : całodobowo
 6. Parafia Św.Kazimierza - Działalność Charytatywno-Opiekuńcza
  Nowy Sącz ul. Kościuszki 24, tel. 18 443-70-42
  przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
 7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu
  Stary Sącz ul. Partyzantów 15, tel. 18 446-13-60
  przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
 8. Poradnia Psychologiczno-Pedagigiczna w Grybowie
  Grybów ul. Kościuszki 18, tel. 18 445-03-25
  przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
 9. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy DPS w Zbyszycach,
  Zbyszyce 169 , tel. 18 443-25-33
  przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00
 10. SURCUM CORDA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących
  Nowy Sącz ul. I Brygady 16/37 , tel. 18 442-65-55