W związku z realizacją
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
zamieszamy uchwałę Rady Ministrów nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014r. oraz bazę danych osób nadzorujących i koordynujących działania służb realizujących zadania związane z Programem.

Uchwała Rady Ministrów nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014r.

Baza danych osób nadzorujących i koordynujących działania służb realizujących zadania związane z Programem.