Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, jako administrator, wyznaczyła inspektora ochrony danych, w rozumieniu art.37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i jednostkach podległych.

Kontakt: Luiza Pamirska-Oracz, e-mail: iod@nowy-sacz.po.gov.pl

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu, jako administrator, wyznaczył inspektora ochrony danych, w rozumieniu art.46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 poz. 125) w Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu i jednostkach podległych.

Kontakt: Luiza Pamirska-Oracz, e-mail: iod@nowy-sacz.po.gov.pl